BCC podsumowuje 2018 rok na rynku kapitałowym

Jak podaje Business Centre Club, ubiegły rok przyniósł straty z większości inwestycji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Najwięcej stracili akcjonariusze sektora chemicznego.

  • Na koniec 2018 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były notowane 414 spółki krajowe o kapitalizacji 578,9 mld zł oraz 51 spółek zagranicznych, których wartość rynkowa stanowiła 549,6 mld zł.
  • W grudniu 2018 roku wartość obrotu akcjami, w ramach arkusza zleceń, była o 10% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 14,8 mld zł.
  • W ciągu całego ubiegłego roku na Głównym Rynku GPW zadebiutowało 6 spółek, z czego 1 spółka została przeniesiona z alternatywnego systemu obrotu – rynku NewConnect. Wartość pierwotnych ofert akcji wyniosła około 300 mln zł.
  • W 2018 r. roku spadły oba najważniejsze indeksy – WIG20 o 7,5%, a WIG o 9,5%. Straciły też na wartości pozostałe indeksy.
  • W okresie styczeń-grudzień 2018 roku spadło 13 spośród 14 indeksów sektorowych. Zyskał jedynie WIG-Paliwa, tj. 12,0%. Natomiast największy spadek odnotował indeks WIG-Chemia– 39%.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

fot. archiwum