Będą nowe wnioski o wycinkę drzew i krzewów

W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przewidziano sporo zmian i mniejszy zakres informacji wymaganych we wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Do wniosku nie trzeba będzie dołączać dokumentu poświadczającego prawo do  nieruchomości, na której planowane są wycinki – wystarczy oświadczenie o posiadaniu takiego tytułu prawnego. Zniesiono także obowiązek informowania o przeznaczeniu nieruchomości porośniętej drzewami lub krzewami. Składający wniosek o wycinkę będzie zobowiązany do przedstawienia planu nasadzeń zastępczych – w liczbie co najmniej takiej, jak liczba drzew wycinanych – albo do przesadzenia istniejących krzewów na powierzchni co najmniej takiej, jak usuwane.

Translate »