Bezpieczeństwo na stałe

Drabiny pionowe, mocowane na stałe do budynków firmy KRAUSE są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości oraz zapewnienia stałego i bezpiecznego dostępu do budynków, maszyn i urządzeń. Konstrukcje te znajdują zastosowanie jako wejście w celach kontrolnych lub konserwacyjnych na obiekty, jak również w charakterze drogi ewakuacyjnej. Rozwiązanie firmy KRAUSE stanowi bowiem nie tylko bezpieczne wejście podczas prac remontowych czy inspekcji, ale zapewni bezpieczną drogę ewakuacji dla osób przebywających wewnątrz domu wielorodzinnego, hotelu czy innego obiektu użyteczności publicznej.

Każdy obiekt wielokondygnacyjny musi zostać wyposażony w odpowiedni system drabin umożliwiających swobodny dostęp do maszyn i urządzeń zamontowanych na dachu lub elewacji. Tego rodzaju konstrukcje stanowią także drogę ewakuacyjną w przypadku pożaru lub innego zagrożenia życia mieszkańców.

drabina_jednoelementowa_krause

Firma KRAUSE, producent narzędzi i konstrukcji do pracy na wysokościach, oferuje mocowane na stałe do budynku drabiny pionowe, które umożliwiają sprawne pokonywanie wysokości. Konstrukcja ta zapewnia bezpieczny i – co niezwykle ważne – stały dostęp do budynków, jak również maszyn i urządzeń wymagających regularnej obsługi lub kontroli dokonywanej z wyżej usytuowanego miejsca. Drabiny pionowe zaprojektowane są jako konstrukcja modułowa. Dzięki temu możliwy jest kompleksowy i szybki montaż drabin do urządzeń i budynków.

fot. Krause