Budownictwo niskoenergetyczne okiem przedszkolaka

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. urodziło się 402 tys. dzieci, czyli prawie o 20 tys. więcej niż w 2016 r. Stwarza to potrzebę powstania większej ilości żłobków i przedszkoli. Gminy i prywatni inwestorzy muszą stawić czoła nadchodzącym zmianom warunków technicznych, m.in. dotyczącym energooszczędności.

Czy warto budować przedszkola w standardzie niskoenergetycznym?

W przedszkolach zużywa się średnio ok. 40-70 kWh/m2 energii rocznie. Wyjątkiem są pasywne przedszkola, czyli takie, które nie przekraczają 15 kWh/m2 rocznie. To tylko jeden z czynników, który wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

– Budując przedszkole, należy zawsze patrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat energooszczędności. W dobie nowoczesnych materiałów oraz technologii jest stosunkowo łatwo wybudować przedszkole niskoenergetyczne, ale nie oznacza to wcale, że będzie one idealnym miejsce do rozwoju dzieci. Na jakość przebywania w przedszkolu mają wpływ takie czynniki jak ilość dostępnego naturalnego światła, odpowiednia akustyka pomieszczenia zapewniająca niski poziom natężenia dźwięku, odpowiednia wymiana powietrza dostarczająca świeże, czyste powietrze i wiele innych. Standard budowania Multi Comfort Saint-Gobain zapewnia nie tylko ekstremalnie niskie zużycie energii, ale też brak przegrzewania budynku latem oraz wszystkie wymienione wyżej cechy, a ponadto bezpieczeństwo eksploatacji. Właśnie dlatego budowanie przedszkoli w standardzie Saint-Gobain Multi Comfort jest najlepsze z punktu widzenia dzieci i ich prawidłowego rozwoju – mówi Piotr Wereski, ekspert Multi Comfort Saint-Gobain.

Budownictwo niskoenergetyczne z perspektywy użytkowników

Dla dzieci przebywanie w takiej placówce to same zalety. Przede wszystkim dzięki zastosowaniu izolacji przegród o najwyższych współczynnikach, przebywający w budynku mają o wiele lepsze warunki do rozwoju. Dzieci najczęściej bawią się na podłodze, która jest ciepła, a dzięki małej różnicy między temperaturą powietrza przedszkola a temperaturą przegród budowlanych zostaje wyeliminowany czynnik powodujący konwekcyjny ruch powietrza – tzw. przeciągi znane z tradycyjnych budynków. Na uwagę zasługuje także akustyka budynku.

– Nie ma w Polsce norm, które by określały maksymalny poziom hałasu w przedszkolu czy szkole. Są jedynie przepisy określające maksymalną tzw. ekspozycję na hałas (kombinacja poziomu dźwięku i czasu narażenia na niego) na stanowiskach pracy. Czyli chronieni są nauczyciele. Gdyby pomiary ekspozycji na hałas przeprowadzić dla uczniów, mogłoby się okazać, że mają miejsce znaczne przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów. W przypadku budownictwa niskoenergetycznego już pierwszy etap realizacji obiektu, jakim jest projektowanie, wymaga uwzględnienia wszystkich norm, m.in. akustycznej PN-B-02151-3. Wyodrębniono w niej różne typy przestrzeni bytowych wraz z określeniem dopuszczalnych poziomów hałasu. Norma zawiera wymagania dla budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej oraz zalecenia dla budownictwa jednorodzinnego – mówi Paweł Polak ze Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”.

Na koncentrację, warunki do pracy, nauki i zabawy, osób przebywających w przedszkolu wybudowanym wedle założeń standardu Multi Comfort wpływ ma też doskonała jakość powietrza, którą zapewniają systemy wentylacyjne z odzyskiwaniem ciepła. Odpowiednia wentylacja pomaga utrzymać w przedszkolu powietrze o 35-60-procentowej wilgotności i zmniejszyć w nim ilość kurzu i alergenów.

Budynek przedszkola niskoenergetycznego, dzięki precyzyjnie dobranym materiałom budowlanym, zapewnia lepszy komfort cieplny maluchom. Co ważne w przedszkolu pasywnym jest możliwość utrzymania przez cały rok stałej temperatury.

– Na podstawowe, a zarazem zapewniające całoroczny komfort temperatury, wyposażenie domów niskoenergetycznych składają się trzy elementy. W pierwszej kolejności warto wymienić wentylację mechaniczną z rekuperacją, która staje się tak oczywista w domu, jak instalacja sanitarna. Zapewnia ona m.in. jednolite rozprowadzenie czystego powietrza i jego wymianę. Kolejnym elementem są wielowarstwowe, odpowiednio i szczelnie zaizolowane przegrody, które umożliwiają utrzymanie optymalnych temperatur przez cały rok. Na koniec należy wspomnieć o przeszkleniach z selektywnymi powłokami odpowiednio umiejscowionymi w bryle obiektu, które np. latem ograniczają przenikanie do wnętrza energii słonecznej, przy jednoczesnym dobrym doświetleniu pomieszczeń. Zintegrowanie tych trzech elementów daje najlepsze efekty nie tylko dla zdrowia i komfortu, ale także budżetu czy środowiska – dodaje Piotr Wereski z Multi Comfort Saint-Gobain.

Budowa przedszkola czy żłobka niskoenergetycznego w standardzie Multi Comfort Saint-Gobain oznacza kompleksową realizację obiektu we współpracy z doświadczonymi ekspertami i projektantami, którzy czuwają nad przeprowadzeniem procesu budowlanego wg ustalonego projektu oraz specyfikacji zastosowanych rozwiązań i systemów od początku do końca. Co to oznacza dla osób przebywających w takim budynku? Odpowiednia temperatura, wilgotność, jakość powietrza i optymalna ilość światła w pomieszczeniu sprzyjają zachowaniu zdrowia, poprawie komfortu w pracy oraz wspomagają proces nauki i zabawy.

fot. materiały prasowe