Archiwa kategorii: KONFERENCJE

W Kijowe odbyła się Polsko- Ukraińska konferencja na temat rozwoju terytorialnego i gospodarki miejskiej.

Konferencja pod tytułem „Gospodarka miejska i rozwój terytorialny. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym”, odbyła się 12 grudnia w Hotelu Ukraina w Kijowie.

Mamy zaszczyt poinformować, że patronem medialnym tego prestiżowego wydarzenia było Property Journal. Spotkanie ekspertów, polityków, biznesmenów i praktyków miało na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji miast polskich i ukraińskich dotyczących wdrażania procesów demokratycznych w zarządzaniu mieniem publicznym i komunalnym. Strona polska podzieliła się doświadczeniami i perspektywami jakich upatruje się w procesie unowocześniania infrastruktury technicznej w gospodarce miejskiej.

Była to doskonała okazja, aby promować polskie rozwiązania technologiczne w procesach termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii oraz rodzimy eksport w tym zakresie. Konferencja stała się okazją do nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi. Efektem długich i merytorycznych dyskusji było opracowanie planu na lata 2018-2020, który ma służyć wspieraniu, rozwojowi i współpracy w dziedzinie samorządu, mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej i rozwoju regionalnego Ukrainy.

Narodził się pomysł utworzenia wspólnej Platformy informacyjno-koordynacyjnej oraz szkoleniowej dla polskich projektów, partnerów i możliwości dla Ukrainy, zintegrowanej również z innymi zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, projektami i programami wdrażanymi na Ukrainie. Jest nam niezwykle miło, że Property Journal mogło objąć patronatem medialnym tak ważne branżowe wydarzenie.

ZOBACZ: sprawozdanie z konferencji w Kijowe