Archiwa kategorii: NEWS

W 2013 banki w Polsce zarobiły mniej

Według danych Narodowego Banku Polskiego, banki w Polsce od stycznia do listopada 2013 włącznie osiągnęły 14,04 miliardów złotych zysku netto, przy obrocie 50,56 miliardów złotych. Wynik ten jest gorszy o 5,6% w porównaniu do 2012 roku, kiedy to zysk netto osiągnął poziom 16, 21 miliarda złotych. Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło powiedział, że w 2014 roku spodziewa się kolejnego spadku zysku, między innymi z powodu utrzymania niskich stóp procentowych oraz konieczności obniżenia opłat interchange. Prowizje interchange wpływają do banków od sklepów przy płatności przez klientów z użyciem kart płatniczych. W 2013 roku wysokość takiej prowizji to 1,2 -1,3% wartości transakcji, natomiast od połowy 2014 roku prowizja nie będzie mogła być wyższa niż 0,5%. Banki z opłat tych finansują między innymi tzw. money back, czyli programy lojalnościowe dla klientów.

Od 2 stycznia 2014 rusza Mieszkanie dla Młodych

Już za kilka dni będzie już można składać wnioski o dofinansowanie do kredytu na zakup pierwszego własnego mieszkania lub domu. Program rusza 2 stycznia 2014. Na razie do programu przystąpiły dwa banki – PKO BP SA i Pekao SA. Kredytobiorcy będą składać dwa wnioski – pierwszy o kredyt hipoteczny, a drugi właśnie o dofinansowanie w programie MdM. Bank Gospodarstwa Krajowego, który rozpatruje wnioski, wymaga następujących załączników: – oświadczenia, że mieszkanie nabywane jest wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, – zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu i opuszczenia lokalu w ciągu pół roku od przeniesienia na kredytobiorcę prawa własności do nowego mieszkania – w przypadku wynajmowania mieszkania lub korzystania ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, – oświadczenie o nieposiadaniu obecnie i w przeszłości prawa do mieszkania lub domu, – oświadczenie dewelopera, że nabywane mieszkanie nie było używane. Są to jedynie wybrane dokumenty z długiej listy wymaganych. Warto więc już teraz rozpocząć gromadzenie potrzebnych papierów.  

Najbogatsi Francuzi zapłacą 75-procentowy podatek

Sąd Najwyższy Francji zaakceptował projekt Francisa Hollandea wprowadzenia 75-procentowego podatku dla najlepiej zarabiających. Zgodnie z nim pracodawcy zapłacą 50 procent podatku od wypłaty wynagrodzeń wyższych niż milion euro. Razem z pozostałymi podatkami i składkami skala podatku osiągnie poziom 75 procent. Jednak kwota podatku nie będzie mogła być wyższa niż 5 procent rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Nowy podatek miał obowiązywać już rok temu, lecz projekt został zawieszony po sprzeciwie ze strony Rady Konstytucyjnej. Projekt budzi ogromne poruszenie i protesty we Francji, między innymi ze strony francuskich klubów piłkarskich.    

Lumen i Skylight zdobywają najemców

Biurowce Lumen i Skylight, wchodzące w skład kompleksu Złote Tarasy w Warszawie, łączącego funkcje handlowe i biurowe, cieszą się dużym zainteresowaniem najemców. Łącznie w ostatnim półroczu 2013 podpisano umowy najmu na ok. 3 400 mkw., wynika z danych firmy JLL. Charakterystyczny owalny budynek Lumen oraz wieża Skylight są częścią kompleksu Złote Tarasy. Do największych atutów Lumen i Skylight należy zaliczyć lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Warszawa Centralna, niedaleko stacji metra Centrum, z szerokim dostępem do linii autobusowych i tramwajowych umożliwiającym łatwe połączenie ze wszystkimi stołecznymi dzielnicami. Obiekty oferują łącznie ok. 45 000 mkw. powierzchni biurowej klasy “A+”. Powierzchnie biurowe w Lumenie zlokalizowane są na ośmiu piętrach z optymalnym dostępem do naturalnego światła. Skylight oferuje powierzchnie biurowe na osiemnastu piętrach od poziomu 5 do 22. Na drugim piętrze biura mają bezpośrednie połączenie z centrum handlowo-rozrywkowym Złote Tarasy. Kompleks posiada czterokondygnacyjny parking podziemny na ok. 1 600 miejsc.

Polska – centrum outsourcingu

Amerykański „New York Times” napisał, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów, jako dobra lokalizacja dla firm świadczących usługi outsourcingowe, czyli szeroki zakres usług dla biznesu. Przyciąga zagraniczne firmy dzięki wysokiemu poziomowi wykształcenia absolwentów ze znajomością języków obcych – aż 39% osób w wieku 25 – 34 lata ma wyższe wykształcenie, co plasuje Polskę na drugim, po Norwegii, miejscu w krajach OECD. Kolejny duży plus to stabilna sytuacja gospodarcza państwa. No i oczywiście niższe koszty pracy – jak podaje NYT, polski menadżer zarabia około 44% pensji menadżera w Stanach Zjednoczonych. Dziennik podkreśla, że pomimo rosnącej konkurencji w Europie ze strony np. Rumunii czy Bułgarii, Polska nadal wygrywa wysoką jakością usług. Informacje te potwierdzają dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – w 2013 roku aż 40% zagranicznych inwestycji w Polsce pochodziło z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Laponia zdominowana przez renifery

W Laponii populacja reniferów jest większa niż ludzi. Żyje ich tam 200 tysięcy, podczas gdy rdzennych Lapończyków jest 60-90 tysięcy. Laponia, jako region liczy około 380 tys. km2 i zajmuje rosyjski Półwysep Kolski oraz północne tereny Finlandii, Szwecji i Norwegii. Od 1986 roku kraina ta jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lapończycy dbają, aby populacja reniferów utrzymywała się na wysokim poziomie. Ich mięso uważane jest za przysmak – kilogram kosztuje około 100 euro, a ze skór szyje się ubrania. No i oczywiście renifery wykorzystywane są jako zwierzęta pociągowe, również przez Świętego Mikołaja, który w Laponii ma przecież swoją główną siedzibę.

Ranking najgorszych gospodarek świata według CNN

Serwis CNN stworzył ranking najgorszych gospodarek świata 2013 roku, biorąc pod uwagę najważniejsze wskaźniki gospodarcze. I tak:

– krajem o największym spadku PKB okazała się Republika Środkowej Afryki; w wyniku wewnętrznych konfliktów zbrojnych na tle religijnym, poziom PKB w 2013 roku obniżył się tam o 14,5%;

najwyższe bezrobocie odnotowano w Macedonii, noszącej oficjalnie nazwę Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia poziom bezrobocia w 2013 roku na 30,02%; według władz Macedonii dane te nie oddają prawdziwej sytuacji, bo nie ujawniają liczby pracujących na czarno; gdyby ich zarejestrować stopa bezrobocia wyniosłaby około 10%;

– krajem o najwyższym długu publicznym jest Japonia, chociaż pozostaje czwartą największą gospodarką świata (po USA, Chinach i Indii); na koniec 2013 roku ma on osiągnąć 244% PKB; za przyczynę uznaje się bardzo niskie stopy procentowe od wielu lat, zachęcające do zadłużania się w bankach;

najmniejszy poziom PKB na głowę mieszkańca jest w Malawi i wynosi 215,22 dolara; według Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka tego rolniczego kraju podnosi się powoli i w 2014 roku urośnie o około 5%;

największa inflacja występuje w Iranie i w 2013 roku wyniesie 42,3%; przyczyną są międzynarodowe sankcje gospodarcze na import irańskiej ropy.  

Wyższy podatek od nieruchomości w 2014 roku

Od 2014 roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Jednak, dzięki niskiej inflacji, tylko nieznacznie, maksymalnie o 1%, i to przede wszystkim w dużych miastach. W wielu miastach i miejscowościach pozostaną na niezmienionym poziomie, z 2013 roku. O wysokości podatku decydują radni miejscy w oparciu o dane ogłaszane co roku przez Ministerstwo Finansów, które ustala maksymalne dopuszczalne stawki opłat. Od 2014 roku te najwyższe podatki zapłacą mieszkańcy Warszawy, Gdańska, Poznania i Krakowa. Brzmi to groźnie, jednak w rzeczywistości wzrosty nie będą drastyczne. Dla przykładu – właściciel 50-metrowego mieszkania w Krakowie, gdzie przewidziano najwyższy procentowo wzrost, zapłaci podatek tylko o 2 zł większy niż w 2013 roku. A np. w Katowicach wzrost będzie symboliczny – o 1 grosz. Pomimo niskich lub zerowych podwyżek większość miast spodziewa się wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości, a to za sprawą rosnącej liczby właścicieli, którzy nabyli mieszkania, domy i inne nieruchomości. Dla przypomnienia: osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości po otrzymaniu decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta o wysokości stawek na bieżący rok. Następuje to przeważnie w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku. Natomiast firmy, będące właścicielami nieruchomości, są zobowiązane do złożenia odpowiednich deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia 2014 roku.

Więcej miejsc pracy w Polsce dzięki BIZ

Z danych szacunkowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że w Polsce powstanie 18 143 miejsc pracy dzięki nowym zakładom pracy tworzonym w 2013 roku w ramach Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Jest to wzrost o 81% w porównaniu z 2012 rokiem. Pomimo, że liczba nowych projektów BIZ wynosi 50, czyli jest niemal taka sama jak rok wcześniej, kiedy było ich 51, to spadła znacznie ich wartość i wynosi 824,9 milionów euro wobec 1,23 miliardów euro w 2012 roku. Wynika to z innej struktury – przed rokiem inwestycje w ponad 50% dotyczyły sektora przemysłowego, a w 2013 roku 40% pochodzi z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, typu BPO+ICT i B+R, które są mniej kosztowe, a wymagają większego zatrudnienia. Kraje, które wprowadziły najwięcej swoich projektów to: Stany Zjednoczone (17), Niemcy (6), Wielka Brytania (5), a także Francja, Belgia i Finlandia (po 3). Na pierwszym miejscu znalazła się branża motoryzacyjna (37 projektów, wartość 363 mln euro, 9489 miejsc pracy), na kolejnych: BPO (35 projektów, 27,65 mln euro, 7460 miejsc pracy), sektor badawczo-rozwojowy (15 projektów, 22,54 mln euro, 1504 miejsc pracy), branża lotnicza (9 projektów) i spożywcza (8 projektów).  

Spadkobiercy nie będą wkrótce dziedziczyć długów

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian ustawy o spadkach, które ochronią spadkobierców przed niespodziewanymi długami zmarłego. Obecnie spadkobiercy są odpowiedzialni za wszystkie długi spadkodawcy (w przypadku tzw. przyjęcia prostego), chyba, że złożą w terminie sześciu miesięcy odpowiednie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ewentualnym zadłużeniem nie przekraczającym wartości spadku, lub w ogóle odrzucą spadek. Jednak nie wszyscy są tego świadomi i stąd wiele problemów. Ministerstwo chce, by każdy spadkobierca obligatoryjnie przyjmował spadek z dobrodziejstwem inwentarza bez konieczności składania oświadczenia. Zmienić się mają również zasady ustalania stanu majątku spadkowego – spadkobiercy będą mogli sami składać w sądzie albo u notariusza wykaz inwentarza na potrzeby wierzycieli. Dopiero w przypadku zakwestionowania przez wierzycieli, wykaz taki sporządziłby odpłatnie komornik.

Wkrótce uniwersalna ładowarka do komórek i smartfonów

Jest już porozumienie KE w sprawie regulacji dotyczących niektórych urządzeń elektronicznych. Producenci smartfonów i telefonów komórkowych będą zobowiązani do wytwarzania uniwersalnych ładowarek pasujących do wszystkich urządzeń. Nowa dyrektywa unijna ma zapobiec tworzeniu ton elektrośmieci, a także pozwoli na obniżenie cen nowo kupowanych telefonów.

Szybciej z Warszawy do Wrocławia

W sobotę 21 grudnia 2013 GDDKiA otworzyła kolejny odcinek drogi ekspresowej S8, łączący Warszawę z Wrocławiem. Tym razem chodzi o 45-kilometrowy odcinek pomiędzy Sycowem na Dolnym Śląsku a miejscowością Walichnowy w woj. łódzkim. Do pełnego szczęścia brakuje jeszcze połączenia między Walichnowymi a Piotrkowem Trybunalskim oraz od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego do Warszawy.

Koncernem General Motors będzie rządzić kobieta

W połowie stycznia 2014 na fotelu prezesa General Motors zasiądzie kobieta, Mary Barra. Będzie to pierwsza na świecie szefowa koncernu motoryzacyjnego. Nowa prezes jest z wykształcenia inżynierem, ma 52 lata, jest związana z GM od początku swojego życia – jej ojciec był przez 39 lat robotnikiem w zakładach koncernu, a ona sama studiowała na uczelni należącej do GM. Pracę zawodową również rozpoczęła w koncernie, kontynuując tam karierę zawodową. Jak powiedział dotychczasowy szef GM Dan Akerson, Mary Barra jest jednym z najbardziej utalentowanych menedżerów, jakich spotkał w czasie swojej kariery i została wybrana ze względu na swój talent, a nie ze względu na płeć lub polityczną poprawność.

Nowa fabryka Nestle koło Wrocławia

W Nowej Wsi Wrocławskiej koncern Nestle wybuduje fabrykę i centrum dystrybucji karmy dla psów i kotów. Zakupił właśnie działkę o powierzchni 13,5 ha. Prace budowlane mają się rozpocząć już w styczniu 2014, a zakończenie planowane jest na drugą połowę 2014 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na około 300 milionów złotych. Zatrudnienie znajdzie tam około 200 osób. Jak podał Nestle, o lokalizacji zadecydował fakt, że w rejonie Wrocławia przecina się wiele głównych szlaków komunikacyjnych; natomiast Polska została wybrana ze względu na chłonny, największy rynek karmy dla zwierząt domowych w Europie Centralnej i Wschodniej – populacja zwierząt domowych przekracza w Polsce 13 milionów.

Południowa obwodnica Warszawy będzie kontynuowana

Rząd podjął decyzję w sprawie dokończenia budowy południowej obwodnicy Warszawy. Pieniądze na tę inwestycję uzyskano w znacznej części rezygnując z budowy w najbliższych latach drogi ekspresowej S3 od Legnicy do Lubawki na granicy z Czechami. Droga ta kończyłaby się „w polu”, ponieważ Czesi nie zamierzają kontynuować jej po swojej stronie przed rokiem 2018. Południowa obwodnica Warszawy ma szansę na skończenie po zbudowaniu 18,5 km drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do ul. Lubelskiej. Pierwszy odcinek oddano do użytku w jesieni 2013. Inwestycja planowana jest na lata 2015-2019, ale jeszcze w bieżącym roku rząd zamierza ogłosić przetarg dla wykonawców. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ponad 6 miliardów złotych.

Prezydent podpisał ustawę o ogrodach działkowych

Od 19 stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące ogrodów działkowych; prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Poprzednia ustawa została zakwestionowana przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy, nadmierne przywileje i monopol Polskiego Związku Działkowców, a także obowiązek przynależenia do niego. Nowa ustawa zakłada między innymi, że PZD będzie przekształcony w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Działkowcy będą mogli decydować, czy chcą pozostać w PZD czy założą nowe stowarzyszenia; niezależnie od decyzji zachowają prawo do działek. Związek natomiast zachowa prawa do gruntów, jako użytkowanie wieczyste i użytkowanie, a także prawo do infrastruktury oraz środków finansowych znajdujących się na jego koncie. Ogrody działkowe będą mogły być zlikwidowane wyłącznie na cele publiczne, po wypłaceniu odpowiednich odszkodowań. Na terenie działek nie będzie można mieszkać ani prowadzić działalności gospodarczej. Działki będą podlegać prawu dziedziczenia przez współmałżonka, a także w określonej sytuacji przez innych bliskich. Zarówno stowarzyszenia ogrodowe, jak i działkowcy będą zwolnieni z podatku od gruntu.