Archiwa kategorii: NIERUCHOMOŚCI

Koniec użytkowania wieczystego – co nowe przepisy oznaczają dla mieszkańców, deweloperów i inwestorów

Prezydent podpisał w sierpniu nową ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się obiekty mieszkalne, we współwłasność tych gruntów. Nowe przepisy stanowią istotny zwrot w toczącej się od lat dyskusji na temat formy własności gruntów, znosząc regulacje wprowadzone jeszcze w czasach Polski Ludowej. Czytaj dalej

Wzrost popytu na nieruchomości przemysłowe i logistyczne w regionie EMEA

W pierwszym półroczu 2018 r. połowa rynków w regionie EMEA zanotowała wzrost popytu na nieruchomości przemysłowe i magazynowe. Główną przyczyną wzrostu były dobre wskaźniki nastroju wśród najemców, pomimo wyzwań przed jakimi stoi gospodarka, tj. obawami przed protekcjonizmem i napięciami w wymianie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a bliskimi partnerami handlowymi z UE. Czytaj dalej