Colonnade wprowadza nowe ubezpieczenia majątkowe

Jedynie 60 proc. majątku polskich firm jest objętych ubezpieczeniem. Wyniki tegorocznego raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” wskazują na konieczność intensyfikacji edukacji ubezpieczeniowej polskich przedsiębiorstw, a także zwiększenie elastyczności produktowej ubezpieczycieli.

„Wyniki tegorocznego raportu sporządzonego przez PIU oraz Deloitte dobitnie potwierdzają nasze dotychczasowe spostrzeżenia w kontekście podejścia polskich firm wobec ubezpieczeń. Naszym zdaniem poważnym problemem pozostaje nie tylko niska świadomość potencjalnych ryzyk wśród przedsiębiorców, ale również skomplikowana i złożona oferta ubezpieczeniowa, nierzadko składająca się z kilku ogólnych warunków ubezpieczenia, z których każde rządzi się swoimi prawami.” – mówi Izabela Król z Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce. – „Konieczne są śmiałe zmiany w tej dziedzinie, zwłaszcza w przypadku średnich oraz dużych przedsiębiorstw, dla których oferta jest dosyć usztywniona i wymaga dużej wiedzy na temat ubezpieczeń ze strony klienta. Dlatego uznaliśmy, iż właśnie tutaj potrzeba jest stworzenia kompleksowego, a zarazem przejrzystego produktu.”

W tym celu Colonnade wprowadził niedawno ubezpieczenie majątkowe „All-in-One”. Oferta obejmuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową mienia w formule „od wszystkich ryzyk” oraz maszyn i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń. Formuła ta daje możliwość rozszerzenia o rzeczywistą utratę zysku brutto, poniesioną przez ubezpieczonego w następstwie przerwania działalności na skutek tych zdarzeń. Jest to unikalny oraz jedyny na rynku produkt dla średnich i dużych przedsiębiorstw, który łączy kilka zakresów w jeden produkt. Jego modułowa konstrukcja umożliwia dowolne budowanie programu ubezpieczeniowego, w zależności od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel udostępnił również liczne klauzule dodatkowe, rozszerzające – w razie potrzeby – ochronę ubezpieczeniową. Produkt dedykowany jest przedsiębiorstwom z majątkiem przekraczającym 20 mln zł, które oczekują kompleksowego pokrycia w zakresie ubezpieczenia majątkowego, w tym m.in. firmom produkcyjnym, firmom z sektora telekomunikacyjnego, hotelom i restauracjom, lotniskom, a także stadionom.

fot. archiwum