Coraz więcej możliwości dla kobiet w IT

Badania pokazują, że coraz więcej kobiet pracuje w branży IT, obsadzanej do tej pory głównie przez mężczyzn. Szybka możliwości rozwoju i większe perspektywy sprawiają, że coraz więcej z nich myśli o karierze w branży.

Dodatkowo według ankiet programistki, testerki i menedżerki odczuwają większą satysfakcję z pracy i są równo traktowane1. Jaka jest przyszłość kobiet w firmach informatycznych i technologicznych?

W sektorze IT wciąż przeważają programiści, deweloperzy, architekci, ale już dla przykładu stanowisko testera zostało zdominowane przez kobiety. W 2015 roku kobiety stanowiły 25 proc. pracowników społeczności IT, a obecnie liczba specjalistek w branży wzrosła do ok. 30 proc.2 Mało tego, aż 60 proc. pytanych pań deklaruje zainteresowanie pracą w sektorze IT3.

Dziewczyny stają się coraz bardziej high tech

Jak wskazuje raport Kobiety na Politechnikach4, 57 proc. polskich studentów stanowią kobiety, w przypadku uczelni o kierunkach technicznych ich udział jest mniejszy i wynosi 36 proc. W przypadku kierunków informatycznych kobiety zajmują jedynie 15 proc. miejsc. Jednak te dane nie przesądzają o niskim udziale kobiet w branży, bo jak się okazuje aż 42 proc. specjalistek IT przebranżowiła się z kierunków ścisłych, przyrodniczych, nauk społecznych lub humanistycznych.

Bardzo często okazuje się, że zdobyte wykształcenie nie daje absolwentkom uczelni wyższych aż takiego zadowolenia, jakie odnajdują w branży IT po przebranżowieniu się. Co ciekawe, badania pokazują, że 72 proc. specjalistek IT jest bardziej usatysfakcjonowana swoją pracą, niż kobiety wykonujące inne zawody (55 proc.).5

Bardzo często okazuje się, że kompetencje miękkie takie jak m.in. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, dobra organizacja czasu, są niezwykle pożądane w branży IT, dlatego też osoby po przebranżowieniu się dobrze odnajdują się w nowej roli, bo często posiadają niszowe w sektorze kompetencje lub umiejętności, tym samym umacniając swoją pozycję w nowej pracy.

– Choć pozycja kobiet w IT nie jest wciąż tak silna, jak pozycja mężczyzn, to zauważalnym jest większe zainteresowanie branżą przez panie. Wśród najczęściej wymienianych motywacji do pracy w IT należą obiecujące warunki pracy i płacy, perspektywy rozwoju i zwiększone możliwości. Nie bez znaczenia jest także poszerzające się zapotrzebowanie na pracowników IT, więc panie zapewniają sobie w taki sposób większą stabilność zatrudnienia – mówi Dagmara Modrzejewska, Senior Service Management Consultant z Capgemini.

GirlsPower – kobiety w IT trzymają się razem

Kobiety w branży IT umacniają swoją pozycję poprzez liczne inicjatywy, zrzeszenia, fundacje i organizacje, w których nawzajem mogą się wspierać. Geek Girls Carrots czy Women in Technology – to tylko przykłady prężnie działających organizacji, których naczelnym celem jest wsparcie kobiet w sektorze technologicznym. Coraz więcej uczestniczek przyciągają szkolenia, kursy lub konferencje skupione na tematach IT.

– To szalenie ważne, aby kobiety nie czuły się samotne w branży IT. Organizowane są liczne wydarzenia i inicjatywy, które zrzeszają z roku na rok coraz więcej uczestniczek, pokazują nowe możliwości i przede wszystkim dają świadectwo kobiet w IT. Dzięki takim inicjatywom wiele kobiet decyduje się na zmianę swojej dotychczasowej pracy na IT – mówi Dagmara Modrzejewska.

Polskie programistki znają średnio 4 języki programowania, to dokładnie tyle samo co ich koledzy z branży. Są idealnie dopasowane do zapotrzebowania rynku IT, ale jednocześnie są wobec siebie znacznie bardziej krytyczne i często nie wierzą w swoje możliwości. Wszelkie inicjatywy, których zadaniem jest wspieranie kobiet z branży, odgrywają tutaj ogromne znaczenie.

Mama za komputerem

Kobiety, decydując się na pracę w branży IT, bardzo często biorą pod uwagę kwestie elastyczności pracy, dostępność modelu pracy zdalnej lub w dogodnym systemie godzinowym jest dla wielu – zwłaszcza mam – strzałem w dziesiątkę. Aż 77 proc. badanych specjalistek IT6 ma możliwość pracy z domu, co jest znacznym ułatwieniem dla osób godzących pracę zawodową z wychowywaniem dzieci.

– Capgemini jest przykładem organizacji, w której pracujący rodzice otrzymują szereg możliwości na pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Organizacja dbając o priorytety oferuje swoim pracownikom na wielu stanowiskach m.in. elastyczne godziny pracy, czy też możliwość pracy z domu, uwzględniamy także potrzeby najmłodszych, oferując im np. lekcje programowania, co się świetnie sprawdza. Przy okazji dziecko ma możliwość lepszego zrozumienia pracy swojego rodzica – mówi Dagmara Modrzejewska.

Spośród badanych specjalistek IT posiadających dzieci, 56 proc. ocenia pogodzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi jako łatwe. W przypadku innych branż tylko 44 proc. badanych zgadza się z tym stwierdzeniem. 7

Po sukces do IT

Jednym z powodów, dla którego panie decydują się na pracę w IT są stosunkowo dobre zarobki, jednak pensja wcale nie jest najważniejszym aspektem, który kobiety biorą pod uwagę decydując się na pracę w IT. Jak wskazują badania8, to możliwość rozwoju i dobra atmosfera są kluczowymi czynnikami przyciągającymi chętne do pracy. Z badania nt. społeczności IT wynika, że właśnie dobra atmosfera i relatywnie niski poziom stresu w branży IT to norma, a więc dla wielu jest to po prostu wymarzone miejsce do pracy, doskonalenia i rozwoju9.

Polem do ciągłego rozwoju i pracy jest zachęcenie młodych dziewczyn do zainteresowania się kierunkami rozwoju w stronę nowych technologii, ponieważ brakuje im wciąż odpowiednich wzorców.

– Dużym wyzwaniem jest brak wzorców – kobiet, które w sektorze technologiczno-informatycznym osiągnęły sukces. Sytuacji, w których prezentuje się takie autorytety jest niezwykle mało zarówno w mediach, jak i w szkołach. To duży problem. Okazuje się bowiem, że dziewczyny chętniej decydują się na takie zawody, które dobrze znają. Należy zastanowić się zatem w jaki sposób możemy dostarczać takich wzorców – trzeba to robić w sposób świadomy, zrównoważony, by zmieniać świadomość społeczną – mówi dr Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Education Foundation.

Tutaj także swoją ogromną rolę odgrywają liczne organizacje i inicjatywy na rzecz kobiet w IT. Między innymi Capgemini organizuje inicjatywy edukacyjne, jak IT Girls rEvolution Academy, mające na celu wyrównanie szans młodych dziewcząt w nauce programowania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Udostępnia również bezpłatne szkolenia z zakresu IT, z których mogą korzystać dziewczyny i kobiety na platformach Cyber Plac i Młodzi Programiści.

Choć zdecydowanie branża IT nie jest jeszcze kobietą, to obserwować można znaczny wzrost zainteresowania pań tematami i stanowiskami o charakterze informatyczno-technicznym. Branża staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, wymagająca wielu kompetencji i dużej elastyczności. Z pewnością znaczenie kobiet w tym sektorze będzie rosło.

fot. materiały prasowe

 

1 Fundacja Carrots, Kobiety w IT – Raport 2018

2 No Fluff Jobs Insights – Kobiety w IT 2020

3 tamże

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, kobiety na politechnikach Raport 2020

5 Fundacja Carrots, Kobiety w IT – Raport 2018

6 No Fluff Jobs Insights – Kobiety w IT 2020

7 Fundacja Carrots, Kobiety w IT – Raport 2018

8 No Fluff Jobs Insights – Kobiety w IT 2020

9 Bulldogjob.pl; Badanie Społeczności IT 2020