Czy branża motoryzacyjna staje się bardziej ekologiczna?

Za niespełna 30 proc. europejskiej emisji spalin odpowiada transport, dlatego zmiany klimatyczne i ogólna chęć zadbania o środowisko wymuszają na branży motoryzacyjnej zwrócenie szczególnej uwagi na zrównoważony rozwój. Według raportu Capgemini, w ponad 60 proc. firm podjęło działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak w ciągu najbliższych pięciu lat należy na te kwestie przeznaczyć ok. 50 mln USD, by osiągnąć założone cele.

Jak wskazują dane UE za niespełna 30 proc. europejskiej emisji dwutlenku węgla odpowiada transport, z czego aż 72 proc. CO2 generuje transport drogowy. Skoncentrowanie decydentów w strukturach państwowych i ponadpaństwowych, klientów i inwestorów na ekologii, wywiera duży nacisk na zrównoważony rozwój w branży automotive. Dlatego też UE ustanowiła ogólny cel zmniejszenia emisji spalin o 60 proc. w stosunku do 1990 r. Cel ten powinien zostać osiągnięty do 2050 r., jednakże bez wdrożenia odpowiednich technologii, może to być nie lada wyzwaniem ze względu na nieustannie zwiększające się zapotrzebowanie na transport drogowy.

Czy automotive rozwija się w zrównoważony sposób?

Z raportu Capgemini “Przemysł motoryzacyjny w erze zrównoważonego rozwoju” wynika, że 62 proc. organizacji z sektora automotive ma poczucie, że ma kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju z dobrze określonymi celami i zadaniami. Jednak badanie obnażyło zaniedbania m. in. w obszarze IT – zaledwie w ośmiu procentach przedsiębiorstw motoryzacyjnych wdrażane są odpowiednie rozwiązania technologiczne.

W firmach implementacja strategii zrównoważonego rozwoju nie jest kompleksowa. Aby wypełnić założone cele, konieczne jest przeznaczenie nawet dodatkowych 50 mld USD w perspektywie najbliższych pięciu lat. Firmy powinny przede wszystkim zainwestować w pojazdy elektryczne i autonomiczne, oraz usługi mobilności cyfrowej, co znacznie ograniczy negatywny wpływ na środowisko.

Badanie pokazało, że strategie 74 proc. producentów Original Equipment Manufacturer (OEM) obejmują kwestie pojazdów elektrycznych, a jedynie w 56 proc. tych przedsiębiorstw “elektryki” są uwzględnione w planie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że samochody o napędach elektrycznych w 34 proc. firm tworzone są bez kontekstu środowiskowego – zwłaszcza baterie pojazdów.

Wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi generuje konieczność rozbudowy infrastruktury ładowania. Tylko w 2018 r. liczba stacji zwiększyła się o 44 proc., lecz jedynie 15 proc. producentów OEM planuje wykorzystywać energię odnawialną w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.

Niestety, przed branżą motoryzacyjną jeszcze sporo pracy do wykonania. Badanie zostało przeprowadzone w 500 dużych organizacjach z sektora automotive i pokazało, że zaledwie dziewięć proc. z nich ma dojrzały program zrównoważonego rozwoju, z czego większość liderów pochodzi z Niemiec (28 proc.) oraz z USA (26 proc.).  

Co należy zrobić, aby osiągnąć pozycję lidera?

Opierając się na wnioskach raportu “Przemysł motoryzacyjny w erze zrównoważonego rozwoju” można stworzyć rekomendacje, które pomogą firmom z sektora automotive wdrożyć działania w obrębie zrównoważonego rozwoju.

  • Przedsiębiorstwa powinny zaprezentować postępy, które osiągają w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju;
  • Jako misję organizacje powinny przyjąć dążenie do wdrażania proekologicznych rozwiązań;
  • Dyrektorzy i zarządzający firmą są osobami, które powinny przejąć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój;
  • Konieczne jest planowanie, podejmowanie i rozpowszechnianie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • Niezbędne jest także wykorzystanie technologii, w celu wsparcia prowadzonych działań;
  • Wzmacnianie partnerstw, sojuszy i akwizycje mogą być pomocne w skuteczniejszym osiąganiu celu.

Celem badania była ocena przemysłu motoryzacyjnego w kontekście wyzwań ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, na który szczególnie w ostatnich latach, położony jest większy nacisk. Przedsiębiorstwa muszą nastawić się na kolejne inwestycje w nowe technologie, oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, by przeciwdziałać negatywnym skutkom transportu wobec środowiska.

fot. archiwum