Daniel Folian nowym dyrektorem finansowym Warimpexu

Komisja Kadrowa Rady Nadzorczej spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) nominowała dr Daniela Foliana do objęcia funkcji Członka Zarządu, a także dyrektora finansowego (CFO) od dnia 1 stycznia 2018 r. Odpowiednie uchwały mają być podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2017 r. Dotychczasowy CFO Warimpeksu – Georg Folian – ustępuje z funkcji Członka Zarządu z dniem 1 stycznia 2018 r.

Daniel Folian (lat 37) studiował ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, którą ukończył doktoratem w 2008 r. Zawodowe doświadczenia gromadził pracując m.in. dla OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH oraz w PwC Pricewaterhouse Coopers GmbH. Od 11 lat pracuje w firmie Warimpex jako prokurent i szef działu relacji inwestorskich. Ponadto Daniel Folian piastował i piastuje stanowiska zarządcze i w radach nadzorczych różnych spółek austriackich i międzynarodowych.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki takiemu połączeniu działalności deweloperskiej z zarządzaniem aktywami Warimpex uważa się za „hybrydową“ spółkę nieruchomościową, realizującą projekty samodzielnie do chwili, w której w wyniku sprzedaży możliwe jest uzyskanie najwyższej wartości dodanej. W ciągu ostatnich 30 lat firma zrealizowała projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro i prowadzi aktualnie działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w Rosji oraz w Austrii i we Francji.

fot. materiały prasowe