DiverCITY – miasto dla wszystkich

„DiverCITY – miasto dla wszystkich” to pierwsza organizowana na taką skalę konferencja poświęcona planowaniu przestrzennemu i rozwojowi miast z perspektywy nie tylko wielkich inwestycji infrastrukturalnych, ale też niewielkich zmian w przestrzeni. Jej celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki i planowania ładu przestrzennego miast, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych z Polski, Norwegii i Islandii. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11-12 września 2014.

– W rozwoju współczesnych miast ważne są nie tylko wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne, ale również niewielkie zmiany w najbliższym otoczeniu mieszkańców miast. One również decydują o wysokiej jakości i komforcie życia w mieście – mówi Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Współczesne miasto musi być miejscem różnorodnym, które w procesie planowania i rozwoju bierze pod uwagę potrzeby i możliwości mieszkańców. Podstawową zasadą rozwoju jest poprawa ich jakości życia i ciągłe odpowiadanie na ich różnorodne potrzeby. Osiągnięciu tych celów służą przede wszystkim mikrozmiany, czyli niewielkie inwestycje mające bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie, miejsce zamieszkania. To one decydują o poprawie jakości życia i aktywnym udziale mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

– Miasta były od wieków ośrodkami handlu, kultury i innowacyjności. Zawsze zmagały się także z nierównościami społecznymi, zbyt wysokim poziomem zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Wraz z rozrastaniem się miasta, ważnym tematem staje się rozplanowanie budowy zielonych, wielkich miast przyszłego stulecia. Chcemy, żeby ta konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń i punktem wyjścia do współpracy – powiedział Jan Tore Sanner, Norweski Minister ds. Samorządu Terytorialnego i Modernizacji.

Konferencja „DiverCITY – miasto dla wszystkich” została poprzedzona warsztatami z udziałem studentów i młodych profesjonalistów z Polski, Norwegii i Islandii. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas konferencji. Dla zainteresowanych zorganizowane zostaną także wizyty terenowe, mające na celu zapoznanie się z unikalnymi rozwiązaniami architektoniczno–urbanistycznymi i rewitalizacyjnymi we Wrocławiu i okolicach. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, architektów, urbanistów, osób zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, transformacją miast, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działaczy miejskich. Udział w konferencji jest bezpłatny, dodatkowo organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport podczas konferencji.

Konferencja jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy norweskich i funduszy EOG. Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy współpracy z norweskim Ministerstwem Samorządu Terytorialnego i Modernizacji, Miastem Wrocław, Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Miastem Siechnice oraz Ambasadą Norwegii w Polsce.

 

Translate »