Dobre prognozy gospodarcze dla UE

Komisja Europejska szacuje, że w 2014 roku PKB w Unii Europejskiej wzrośnie o 1,6%, a w strefie euro o 1,2%. Natomiast w 2015 roku wzrost ten ma być jeszcze wyższy – o 2% w Unii i o 1,7% w eurolandzie. KE podkreśla, że prognozy zakładają, iż kraje Unii wdrożą uzgodnione reformy gospodarcze, które mają duże znaczenie dla powodzenia planowanego rozwoju. Za najważniejszy czynnik wzrostu uznano popyt wewnętrzny, stymulowany niską inflacją i stabilizacją na rynku pracy. Prognozowana inflacja ma wynieść w 2014 roku 1% w całej Unii i 0,8% w eurolandzie, a w 2015 roku odpowiednio 1,5% i 1,2%. Bezrobocie spadnie w 2015 roku do poziomu 10,1% w Unii i 11,4% w strefie euro.

Translate »