“Dokręcanie śruby”, czyli o spotkaniu liderów branży nieruchomości

4 marca br. w siedzibie redakcji Rzeczpospolitej w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie liderów branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Podczas pierwszego panelu, zaproszeni goście dyskutowali na temat projektu nowelizacji ustawy deweloperskiej, poruszając najbardziej kontrowersyjne kwestie.

Wśród zaproszonych gości znalazł się Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Iwona Sroka, członek zarządu Murapol S.A., Grzegorz Kiełpsz, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Michał Polak, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. K.

Redaktor Renata Krupa-Dąbrowska w panelu zatytułowanym “Dokręcanie śruby deweloperom” rozmawiała z przedstawicielami branży na temat zmian w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Najwięcej emocji wzbudziła kwestia powołania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego środki miałyby posłużyć do finansowego zabezpieczenia nabywców mieszkań na wypadek upadłości dewelopera.

To, co najbardziej niepokoi inwestorów to zarówno wysokość, jak i sposób obliczania składki – komentuje Anna Gumowska, Prime Time PR. W nowelizacji nie ma bowiem analizy, na podstawie której UOKiK doszedł do wartości maksymalnej 5% ani informacji o tym, co ma się stać z zebranymi w ten sposób środkami w sytuacji, gdy nie zostaną one użyte na pokrycie wierzytelności – dodaje.

Podczas konferencji prezes UOKiK jednoznacznie nie określił, czy pod uwagę zostaną wzięte poprawki złożone przez PZFD i czy jakakolwiek współpraca w tej kwestii jest możliwa.

fot. archiwum