DOPŁATY DO BUDOWY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

Wraz z końcem listopada 2013 ruszył pilotażowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, nadzorowany przez Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu, na najbliższe 6 lat na dofinansowania dla inwestycji przeznaczono łączną kwotą 300 mln zł.

System dofinansowania realizowany jest we współpracy z sektorem bankowym. NFOŚiGW podpisał umowy z 7 bankami, które obecnie oferują kredyty na budowę domu w połączeniu z dotacją w ramach Programu.

Program ma na celu zmotywowanie prywatnych inwestorów do budowy obiektów nowoczesnych i oszczędnych pod względem zużycia energii. Adresatami programu są osoby fizyczne, które zamierzają wybudować energooszczędny lub pasywny dom jednorodzinny lub myślą o kupnie takiego domu lub mieszkania od dewelopera, bądź od spółdzielni mieszkaniowej.

Dofinansowania do budowy takiego obiektu są realizowane jako dopłaty do kredytów zaciągniętych na budowę / zakup od dewelopera. Kredyty w ramach programu są dostępne na terenie całego kraju, jednak dopłatę można uzyskać tylko zaciągając kredyt w jednym z banków współpracujących z Funduszem.

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania, należy dysponować odpowiednimi dokumentami, takimi jak:
pozwolenie na budowę i prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie stał projektowany budynek mieszkalny, dla którego na zostać przyznana dotacja;
 uprawnienia do przeniesienia na swoją rzecz przez dewelopera: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje, albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość; lub własności lokalu mieszkalnego.

edgbfa

W przypadku przyznania dopłat w wyniku pozytywnej weryfikacji, wypłata następuje po zrealizowaniu budowy wraz z potwierdzeniem osiągnięcia standardu energetycznego. Przekazanie środków odbywa się bezgotówkowo, wpływem na konto beneficjenta.

Dopłaty są przyznawane w dwóch kategoriach, od których uzależniona jest wysokość dofinansowania.
Przy budowie budynku pasywnego (standard NF15 ) można otrzymać 50 tys. zł brutto, natomiast na budynek energooszczędny (standard NF40 ) przyznawane jest 30 tys. zł brutto. Kupujący mieszkanie w budynku pasywnym mogą otrzymać 16 tys. zł a mieszkanie w budynku energooszczędnym – 11 tys. zł brutto.

O czym należy jeszcze wiedzieć (obostrzenia i ograniczenia):

 aby uzyskać dopłatę w ramach programu, należy zaciągnąć kredyt w jednym z banków współpracujących z Funduszem, co znacznie zawęża ofertę kredytową,
 program obejmuje tylko dopłaty do budowy nowych budynków, nie obejmuje jednak remontów i przebudowy istniejących budynków, nawet gdyby znacząco poprawiło to ich paramenty energooszczędne,
 konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji, m.in. szczegółowej dokumentacji rozwiązań branżowych,
 koszty dwukrotnej weryfikacji projektu – wstępnej oraz po zakończeniu budowy, dodatkowe badania techniczne, potrzebne do oceny parametrów i stopnia energooszczędności obiektu – ponosi inwestor,
 nieco skomplikowanie procedury i konieczność decydowania o rozwiązaniach technicznych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, należy trzymać się listy szczegółowych rozwiązań budowlanych i technicznych określonych w ramach programu, gdyż nie dotrzymanie któregoś z nich może skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie, nawet jeżeli budynek całościowo spełnia standardy zapotrzebowania na energię,
 posiadanie dokumentacji procesu budowlanego, również fotograficznej, zwłaszcza dokumentującej tzw. roboty zanikające,
 zakończenie budowy domu/ mieszkania w budynku wielorodzinnym musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu,
 od otrzymanej dotacji trzeba zapłacić podatek dochodowy,
 przez 5 lat od zakończenia budowy nieruchomości nie można sprzedać lub dokonać w niej zmian, które obniżyłyby jej standard energetyczny.

Zgodnie z prawem unijnym, po 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki będą musiały się charakteryzować niskim zapotrzebowaniem na energię, warto więc już teraz skorzystać z możliwości wsparcia przy budowie nowoczesnego i ekonomicznego domu.

paulina

Paulina Michniak
Analityk Rynku Nieruchomości / Propertyjournal.pl

Translate »