Dynamiczny wzrost kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii trwa silne ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych napędzane przez nisko oprocentowane kredyty hipoteczne. W grudniu 2013 roku liczba wniosków kredytowych wyniosła ponad 46 tys., co oznacza wzrost o 42% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Kredyty mieszkaniowe sięgnęły 11,2 miliarda funtów, tj. o 38% więcej licząc rok do roku. W całym 2013 roku udzielono kredytów o łącznej wartości 110 miliardów funtów. Jest to wynik najwyższy od 2008 roku. Analitycy obawiają się bańki inwestycyjnej na rynku nieruchomości; Bank Anglii wprowadza ograniczenia w akcji kredytowej, aby zapobiec powstaniu niekorzystnej sytuacji na rynku.

Translate »