Firma Adgar Poland zrefinansowała kredytowanie

Adgar Poland, deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości biurowych działający na rynku warszawskim, podpisał z BZWBK umowę refinansowania na kwotę 75,2 mln EUR. Celem umowy była spłata zobowiązań w wysokości 64,7 mln EUR oraz pozyskanie 10,5 mln EUR nowego finansowania.

Na umowę składają się dwa kredyty – pierwszy zaciągnięty na okres 10 lat na kwotę 54,3 mln EUR oraz drugi, w wysokości 20,9 mln EUR, na siedem lat. Kredyty oprocentowane są o ponad 200 punktów bazowych niżej niż poprzednie finansowanie. Niższe oprocentowanie wynika przede wszystkim z obowiązujących obecnie niższych stóp rynkowych.

Większa kwota uzyskanego finansowania oraz niższe oprocentowanie odzwierciedlają dobrą kondycję Adgar Poland oraz pozytywną ocenę rynków finansowych dla obecnej sytuacji firmy i jej perspektyw na przyszłość.

Dalsze plany Adgar Poland, które będą po części wspierane nowym finansowaniem, obejmują budowę nowego biurowca oraz centrum danych na działkach należących już do firmy, modernizację i rekomercjalizację budynku z portfolio Adgar oraz zakup kolejnych biurowców.