Grupa HB Reavis wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości 40 milionów euro

Grupa HB Reavis, deweloper w segmencie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, zakończyła swoją pierwszą transakcję emisji niezabezpieczonych obligacji na Słowacji uzyskując środki w wysokości 40 milionów euro. Od listopada 2013 r. Grupa pozyskała w ten sposób na rynkach kapitałowych w Europie Środkowej ponad 100 milionów euro.

Obligacje wyemitowała spółka HB Reavis Finance SK II s. r. o., ale gwarancji udzieliła główna spółka holdingowa Grupy HB Reavis. Oznacza to, że z punktu widzenia Grupy dokonano emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja skierowana była do inwestorów na Słowacji w ramach oferty publicznej dostępnej w dniach 16 – 26 marca 2015 r. Obligacje pod nazwą „HB Reavis 2020” zostały wyemitowane 30 marca 2015 r. i subskrybowane przez blisko 200 inwestorów, z których ponad 40% stanowili klienci bankowości prywatnej, niecałe 32% banki i 28% – inwestorzy instytucjonalni.

– Po ubiegłorocznym wejściu na słowacki rynek kapitałowy przeprowadzona transakcja potwierdza, że Grupa HB Reavis z sukcesem realizuje przyjętą strategię handlowo-finansową i cieszy się nieustającym zaufaniem inwestorów. Jesteśmy zadowoleni tym bardziej, że była to pierwsza emisja niezabezpieczonych obligacji Grupy HB Reavis – powiedział Marián Herman, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Grupy HB Reavis.

Emisję obligacji przeprowadziły Slovenská sporiteľňa (Erste Group) i Československá obchodná banka (KBC Group).

– Zakończona sukcesem emisja obligacji potwierdziła zdolność HB Reavis do pozyskania klientów bankowości prywatnej o naprawdę dużym potencjale. Jednocześnie udowodniła, że przy odpowiednich warunkach, właściwie dobranym terminie emisji i owocnej współpracy z bankami, które posiadają wystarczająco dużą bazę inwestorów, możliwe jest osiągnięcie zadowalającego wyniku, nawet na stosunkowo niepłynnym rynku – skomentował Tomáš Pavlák, Dyrektor Departamentu Skarbu w Slovenská sporiteľňa.

– Emisja obligacji korporacyjnych „HB Reavis 2020” w okresie panujących ekstremalnie niskich stóp procentowych wzbudziła zainteresowanie inwestorów ze wszystkich segmentów rynku i potwierdziła ogromne znaczenie dywersyfikacji środków – zarówno z punktu widzenia emitenta, jak i potencjalnych nabywców – dodała Iveta Komáčková Nováková, kierująca działem sprzedaży ds. rynków finansowych w Československá obchodná banka.

Obligacje wyemitowane przez HB Reavis zostały wprowadzane na rynek papierów wartościowych w Bratysławie. Posiadają stałą stopę procentową w wysokości 4,25% rocznie, a termin ich zapadalności przypada na marzec 2020 r.

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI „HB REAVIS 2020” ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
26 MARCA 2015 R.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty objęcia lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych grupy HB Reavis.

fot. HB Reavis / Konstruktorska Business Center / Warszawa