Grupa PHN nabyła grunty pod inwestycje w Bydgoszczy

Grupa Kapitałowa PHN podpisała warunkową umowę nabycia oraz przedwstępne umowy nabycia od Fabryki Obrabiarek do Drewna kompleksu działek, składającego się z trzech części, położonych blisko centrum Bydgoszczy. Na zakupionych gruntach o łącznej powierzchni ponad 4 ha Polski Holding Nieruchomości zamierza zrealizować projekty inwestycyjne, w których powstanie ponad 600 lokali mieszkalnych.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego do gruntów przy ul. Nakielskiej 53 w dzielnicy Wilczak jest realizacją porozumienia o współpracy podpisanego między PHN i Fabryką Obrabiarek do Drewna w ubiegłym roku. Spółki rozpoczęły działania, których celem jest zagospodarowanie i jak najlepsze wykorzystanie nieruchomości w Bydgoszczy i okolicach. Wartość transakcji w zakresie większej części nabywanej nieruchomości (dwóch z trzech części) o łącznej powierzchni 3,9 ha wyniosła 17,5 mln PLN netto.

Przy podpisaniu umów obecni byli Wiceministrowie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas i Tomasz Szczegielniak nadzorujący podmioty będące stronami umów.

– Cieszę się, z podpisania tych umów. Wierzę, że inwestycje, które na tych terenach zrealizuje Polski Holding Nieruchomości  przywrócą je Bydgoszczanom. To dowód na to, że spółki Skarbu Państwa potrafią współpracować i w swoich przedsięwzięciach mieć na uwadze nie tylko ich skutki biznesowe, ale i dobro społeczności lokalnych – powiedział Wiceminister Aktywów Państwowych Tomasz Szczegielniak.

– Bydgoszcz będzie kolejnym miastem regionalnym, w którym posiadamy nasze nieruchomości. Transakcja nabycia gruntów położonych w bardzo atrakcyjnej części miasta, z dobrym dostępem do infrastruktury miejskiej i bliskością terenów zielonych, świetnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju w największych miastach regionalnych w Polsce. Pozytywne skutki odczują mieszkańcy, bo rozwój terenów blisko centrum miasta da impuls do dalszego rozwoju Bydgoszczy – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Inwestycja realizowana przez PHN stanowić będzie również kontynuację pozytywnych przemian w otoczeniu śródmieścia Bydgoszczy związanych z uzupełnieniem struktury mieszkaniowej oraz rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Teren zakupiony przez PHN jest w większości niezabudowany, a na jego części położonej bliżej ulicy Nakielskiej znajdują się zabytkowe budynki fabryczne.

Dla FOD to nowe otwarcie o historycznym znaczeniu. Za nami 155 lat nieprzerwanej produkcji maszyn do obróbki drewna. Założyciel firmy Carl Blumwe uznał wtedy, że najlepszym miejscem będą tereny położone w podbydgoskiej gminie Wilczak nad Kanałem Bydgoskim – ważną drogą tranzytu towarów między zachodem, a wschodem Europy. Postanowiliśmy wykorzystać jego logikę. Nasza przyszła, nowoczesna siedziba położona będzie w podbydgoskiej gminie tuż przy budowanej drodze ekspresowej S-5 łączącej porty trójmiasta z Europą zachodnią. Wzbogacimy obszar metropolitalny Bydgoszczy. Jestem rodowitym bydgoszczaninem i cieszę się bardzo, że moje miasto Bydgoszcz zyskało solidnego inwestora, który zrealizuje bardzo ważną prorozwojową inwestycję służącą dobru jego mieszkańców – powiedział Andrzej Walkowiak, prezes zarządu Fabryki Obrabiarek do Drewna.

fot. (od lewej) Marcin Mazurek – Prezes Zarządu PHN, Andrzej Walkowiak – Prezes Zarządu FOD.