Grupa WGN nagrodzona godłem Najwyższa Jakość QI 2017

Grupa WGN została nagrodzona prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Uroczysta Gala Finałowa Programu odbyła się 17 listopada 2017 w hotelu Czarny Potok Resort&SPA w Krynicy Zdrój. Srebrne Godło QI w kategorii QI SERVICES zostało przyznane WGN dla usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  Kapituła Programu wysoko oceniła i nagrodziła już po raz kolejny działania związane z zaangażowaniem WGN w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowanie skutecznej polityki jakości, z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności.

Najwyższa Jakość QI  jest największym programem projakościowym w Polsce skupiającym firmy i instytucje działające na terytorium kraju. W 2017 roku odbyła się jego XI edycja, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizatorem programu jest Media Press, wydawca Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.


fot.  WGN