Grupy INPRO opublikowała wyniki sprzedaży w IV kwartale 2019 r.

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za czwarty kwartał 2019 roku. Od października do grudnia Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 185 umów, co stanowi o 13 % więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W całym 2019 roku Grupa INPRO podpisała 769 umów oraz przekazała 569 gotowych lokali.

Osiedle Ostoja w Rumi: w IV kwartale 2019 roku Grupa INPRO zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 185 umów, co stanowi o 13 % więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W całym 2019 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 769 umów, co stanowi o 4 % mniej niż w 2018 roku. Jednocześnie w całym 2019 roku Grupa przekazała łącznie 569 lokali, w porównaniu do 679 sztuk w roku ubiegłym. W aktualnej ofercie Grupa INPRO posiada ponad 700 mieszkań i domów.

fot. Osiedla Ostoja w Rumi