HISTORIA

Pierwszym właścicielem portalu PropertyJournal.pl była firma Polska Giełda Nieruchomości – Press Spółka z o.o. (PGN), wydawnictwo prasowe założone w 1994 roku w celu redagowania magazynu „Polska Giełda Nieruchomości”, przemianowanego później na „Property Journal”.

Od stycznia 2020 roku portal PropertyJournal.pl należy do nowego właściciela i stał się niezależny od wydawnictwa prasowego. Obecnym właścicielem portalu jest firma WGN Nieruchomości sp. z o.o.

Misją firmy była publikacja bieżących informacji na temat szeroko pojętego, międzynarodowego rynku nieruchomości, inwestycji i finansów oraz organizowanie specjalistycznych targów i konferencji poświęconych temu tematowi. Było to szczególnie ważne w okresie, gdy rynek nieruchomości w Polsce dopiero się formował.

+refeW 1999 roku PGN zorganizowała pierwsze targi nieruchomości „Nieruchomości dla Każdego – REFE” o charakterze regionalnym, połączone z konferencją. Targi i konferencje odbywały się cyklicznie wiosną i jesienią każdego roku. Trzecia edycja imprezy, w 2000 roku przybrała już formułę międzynarodową. Z tą też edycją PGN rozpoczęła wydawanie katalogu konferencyjnego, półrocznika „Real Estate For Everyone”.

+orzelOd 2003 roku integralną częścią imprez targowych REFE była ceremonia wręczania Statuetek Orły REFE, przyznawanych w trzech kategoriach za największe osiągnięcia inwestycyjne na rynku polskim i międzynarodowym. W 2007 roku PGN sprzedała Międzynarodowe Targi REFE firmie Międzynarodowe Targi Wrocławskie Sp. z o.o.

zobacz edycję XVI REFE

+midW latach 2007–2009 PGN organizowała Targi Nieruchomości MiD – Mieszkanie i Dom, które z kolei sprzedała firmie WK Multimedia.
Od tego czasu PGN koncentruje się bardziej na opracowywaniu specjalistycznych raportów i analiz dotyczących rynku nieruchomości na potrzeby międzynarodowych i polskich inwestorów.

zobacz edycję V MID

+magazynyW 2007 roku PGN połączyła oba tytuły – miesięcznik „Polska Giełda Nieruchomości” oraz półrocznik „Real Estate For Everyone” w jedno wydawnictwo pod tytułem „Property Journal – Polska Giełda Nieruchomości” redagowane w języku polskim i angielskim.

Od 2009 roku do współpracy redakcyjnej został włączony European Property Institute – Europejski Instytut Nieruchomości (EIN – EPI). Współpraca ta zaowocowała publikacją opracowań ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o rynkach nieruchomości, o rozwiązaniach instytucjonalnych i otoczeniu legislacyjnym, o strategiach zarządzania majątkiem i systemach finansowania.

+handMagazyn „Property Journal”, jak i wcześniej „Polska Giełda Nieruchomości” był partnerem medialnym i uczestnikiem największych imprez targowych w Europie, jak: Meeting Point w Barcelonie, NEPIX w Kopenhadze, a regularnie od 2000 roku MIPIM w Cannes i od 2002 roku Expo Real w Monachium. Od początku swojej obecności na rynku obejmował również patronatem medialnym, jak i merytorycznym najważniejsze targi i konferencje poświęcone rynkowi nieruchomości, inwestycji i finansów w Polsce i w Europie.

PropertyJournal.pl jest stałym doradcą inwestorów rynku nieruchomości, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych, między innymi Urzędów Miast i Gmin, agencji państwowych, deweloperów, banków, funduszy inwestycyjnych.

Translate »