Inwestorzy poszukują okazji na regionalnych rynkach biurowych w Polsce

Rośnie zainteresowanie inwestorów projektami biurowymi w największych polskich miastach poza Warszawą. Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2014 na rynkach biurowych z wyłączeniem stolicy wyniosła ok. 220 mln euro. Na koniec bieżącego roku łączny wolumen umów kupna/sprzedaży nieruchomości biurowych poza Warszawą może sięgnąć rekordowych 400 mln euro.

Takie transakcje jak sprzedaż przez Ghelamco projektu Katowice Business Point na rzecz Starwood Capital Group, ogłoszona w sierpniu br. czy przejęcie przez Octava FIZAN budynków biurowych z portfela Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi czy Trójmieście w I półroczu potwierdzają rosnącą rolę największych aglomeracji poza stolicą na polskiej mapie inwestycyjnej.

T.Puch JLL kadr

Tomasz Puch z JLL powiedział: – Warszawa nadal przyciąga największą uwagę inwestorów, a specyfika i skala tego rynku pozwala na realizację najbardziej spektakularnych transakcji. Od zeszłego roku obserwujemy jednak rosnące zainteresowanie inwestorów największymi aglomeracjami poza stolicą. Potwierdzają to tegoroczne transakcje zrealizowane w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi czy Katowicach. Aktywność ta generowana jest przez kilka czynników. Z jednej strony wynika z tego, że Warszawa jest coraz droższa, a po flagowych transakcjach coraz mniej produktów jest aktualnie do kupienia, z drugiej zaś z coraz większej dojrzałości rynków biurowych poza stolicą i zaufania, jakim cieszą one się wśród inwestorów. Najbardziej aktywne rynki to – poza Warszawą – Wrocław i Kraków, a największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości typu prime. Wzrostowi wolumenu transakcji na rynkach regionalnych sprzyja również zmiana strategii działania niektórych deweloperów lokalnych. Firmy są w większym stopniu otwarte na nowe rozwiązania np. wejście w struktury joint venture i oddanie części zysku deweloperskiego. Część właścicieli jest w stanie renegocjować i wydłużać umowy najmu, aby zwiększyć atrakcyjność i wartość swojego projektu.

Z danych JLL wynika, że w I półroczu 2014 na największych rynkach poza Warszawą właścicieli zmieniły nieruchomości biurowe o łącznej wartości ok. 220 mln euro (a uwzględniając Warszawę – ok.750 mln euro łącznie).

Największą transakcją biurową poza Warszawą w I półroczu była sprzedaż nieruchomości z portfela Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości we Wrocławiu (Quattro Forum), Poznaniu (Winogrady Business Center), Łodzi (Red Tower) czy Trójmieście (Alfa Plaza) na rzecz Octava FIZAN. Drugą co do wielkości transakcją (a największą pojedynczą) stanowiła sprzedaż przez Peakside Centrum Biurowego Lubicz dla Griffin Group. Bardzo znaczącą transakcją była sprzedaż wrocławskiego biurowca Green Day przez Skanska dla GLL.

Z kolei, do tej pory największą transakcją w ostatnich 10 latach, zrealizowaną na rynkach biurowych poza Warszawą była sprzedaż w 2008 roku przez Ghelamco projektu Bema Plaza (Wrocław) na rzecz Deka Immobilien za ponad 100 mln euro. Patrząc na transakcje, które obecnie są w toku, wynik ten może zostać pobity jeszcze w tym roku.

– Biorąc pod uwagę transakcje w toku spodziewamy się, że łączna wartość umów kupna/sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości biurowe poza Warszawą może sięgnąć rekordowych 400 mln euro na koniec 2014 r. Dla porównania, w całym roku ubiegłym było to łącznie 156 mln euro, a w najlepszym do tej pory 2006 – 346 mln euro. Co więcej, aktywność inwestorów utrzyma się również w I kw. 2015 r., a ciekawych transakcji można spodziewać się np. we Wrocławiu czy Trójmieście – podsumowuje Tomasz Puch.