Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji?

Zarówno w kwestiach odnoszących się bezpośrednio do środowiska, jak i do człowieka, mówcy 7. PLGBC Green Building Symposium, które 5 października 2017 roku odbyło się w warszawskiej Reducie Banku Polskiego, zalecają spojrzenie całościowe, strategiczne.

Na nasuwające się pytanie „Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji?”, odpowiedź pomogli znaleźć Terry McCallion z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) i paneliści sesji Green Building Financing, której EBRD był partnerem. Przedstawiony przez dyrektora McCalliona schemat finansowania zielonych budynków w ramach stworzonego przez EBRD mechanizmu Green Economy Transition (GET), rozwinęła Marilena Vuiu. GET koncentruje się na gospodarkach przechodzących transformację, wspierając je w dążeniu do zmniejszania wpływu na środowisko i redukcji innych form degradacji środowiska. Finansowaniu podlegają m.in. inwestycje w efektywność energetyczną – również w ramach miejskich systemów, w czystszą produkcję energii czy OZE.

Całość Sympozjum spoiła sesja Green Building Design & Trends. Vincent Briard z Knauf Insulation przypomniał, że nie tylko efektywność energetyczna decyduje o zrównoważeniu budynku, co pokrywa się z wnioskami z badania Buildingomics. Nawiązał do Level(s), które zdecydowanie na to wskazują. Szerokie pod względem czasowym spojrzenie zaprezentował dr Craig Davis z EBRD, określając dostosowanie budynków do zmieniającego się klimatu jako jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed projektantami. Natomiast spojrzenie szerokie pod względem przestrzennym przedstawił prof. Peter Ruge, wykładowca zrównoważonego projektowania na Hochschule Anhalt.

7. PLGBC Green Building Symposium przyciągnęło ponad 350 osób pochodzących z 15 krajów. Już podczas trwania konferencji PLGBC otrzymało niezwykle pozytywny odzew od uczestników, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i ogólnej atmosfery konferencji, organizacji i przygotowania technicznego. Zapraszamy na kolejną edycję konferencji!

Terry McCallion  Dyrektor, Energy Efficiency & Climate Change Team, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD)

dr Craig Davies  Associate Director, Head of Climate Resilience Investments, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD)

fot. materiały prasowe