Konferencja Warsaw Days 2019: Jakie są plany Warszawy i czy partnerstwo publiczno-prywatne ma przyszłość w stolicy?

5 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym POLIN odbyła się szósta edycja konferencji Warsaw Days, zorganizowana przez Warszawski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Urząd m.st. Warszawy.

W tym roku tematem przewodnim były „Plany Warszawy”. Na konferencji dyskutowano m.in. o powstającym nowym Studium, projekcie „Osiedla Warszawy” oraz szansach na realizację nowych mieszkań w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Choć sama ustawa o PPP ma już ponad 10 lat, a jej nowela obowiązuje od września 2018 roku, to jej zastosowanie w Warszawie wciąż budzi dużą ostrożność zarówno u samorządowców, jak i w sektorze prywatnym. Wiceprezydent Robert Soszyński stwierdził, że dotychczas brak było uzasadnienia dla szerszego wykorzystania potencjału PPP m.in. z uwagi na dużą dostępność środków unijnych. Władze miasta dostrzegają jednak zalety partnerstwa, czego dowodem mogą być zaawansowane przygotowania do realizacji miejskich parkingów podziemnych. Uczestnicy zgodzili się, że w świetle pogarszającej się perspektywy pozyskiwania finansowania z UE na realizację inwestycji miejskich i malejącej dostępności gruntów pod zabudowę, zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem deweloperów może być ciekawą perspektywą  rozwoju stołecznego mieszkalnictwa i rozwoju infrastruktury miejskiej. Inez Handzlik, adwokat w  kancelarii Baker & McKenzie, przedstawiając obowiązujące przepisy i procedury, zapewniła o ich pełnej przejrzystości i wskazała na korzyści dla samorządu i inwestorów prywatnych wynikające z takiej współpracy.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia gościa specjalnego dr Gerharda Schustera, który przedstawił realizowany w Wiedniu projekt nowej dzielnicy mieszkaniowej aspern Die Seesstadt Wiens, w której dla ponad 20 000 osób powstaną mieszkania, miejsca pracy i tereny rekreacyjne. Jest to odpowiedź na pojawiający się deficyt mieszkaniowy w stolicy Austrii, z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Architekt Miasta Marlena Happach i Monika Konrad, dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, zaprezentowały założenia i etapy tworzenia nowego Studium Warszawy oraz jego związek ze strategią „Warszawa 2030”, która opiera się na budowaniu odpowiedzialnej wspólnoty, wygody życia, funkcjonalnej przestrzeni, przemieszaniu funkcji, zrównoważonej mobilności i twórczym środowisku.

Maciej Mycielski z pracowni architektonicznej MAU, przedstawił projekt „Osiedla Warszawy”, obejmujący 16 wybranych przez Urząd m.st. Warszawy lokalizacji, dla których opracowywane są koncepcje urbanistyczne pod kątem mieszkaniowym, społecznym i miejsc pracy. Przy malejącej dostępności gruntów pod zabudowę, realizacja tego typu projektów w formule PPP może być ciekawą perspektywą rozwoju mieszkalnictwa. Potwierdziła to Marlena Happach, jak i, reprezentujący sektor prywatny, prezes Jarosław Szanajca z Dom Development.

Dodatkowym punktem programu było wystąpienie Wiceprezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja, które dotyczyło programu żłobkowego. Wypełniając oczekiwania społeczne, stwarza on szanse biznesowe dla inwestorów i deweloperów. Miasto poszukuje miejsc na przedszkola i widzi szanse do współpracy z deweloperami – w ramach projektów istniejących, realizowanych i planowanych.

Konferencja zakończyła się konkluzją, że planowanie miasta powinno się odbywać nie punktowo lecz obszarowo i w sposób skoordynowany. Podkreślono, że kluczem do sukcesu jest porozumienie samorządu, inwestorów i strony społecznej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent m.st. Warszawy – Rafał Trzaskowski.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją branżową działającą od 14 lat i zrzeszającą ponad 120 firm deweloperskich z całego kraju. Misją Związku jest tworzenie wysokiej jakości tkanki mieszkaniowej, która będzie odpowiadała potrzebom kolejnych pokoleń młodych Polaków.

PZFD, dzieląc się wiedzą merytoryczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia, buduje partnerskie relacje z podmiotami kreującymi sytuację mieszkaniową w Polsce.

Celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków do prowadzenia działalności deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły być należycie zaspokajane. PZFD czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez UOKiK i obowiązuje w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań. Oddział Warszawski PZFD skupia 64 firmy działające na terenie miasta stołecznego.

fot. materiały prasowe