Konkurs Futuwawa rozstrzygnięty

Zakończyła się III edycja międzynarodowego konkursu FUTUWAWA, organizowanego przez Fundację Puszka. W tym roku nadesłanych zostało 77 prac, które wskazują w jakim kierunku Warszawa może, bądź powinna się rozwijać. Na finałowej gali nagrodzonych zostało aż 5 prac.

Jury konkursu postanowiło nagrodzić trzy prace w kategorii projekt dla Warszawy przyszłości oraz dwie w kategorii projekt dla Warszawy przyszłości: PORY ROKU. Ponadto wyróżnione zostały aż cztery prace. Nagrodzeni i wyróżnieni projektanci budynków, obiektów, bądź fragmentów przestrzeni, swoimi pracami nie tylko odpowiadają na potrzeby mieszkańców i wskazują kierunek dla przyszłości stolicy, ale także pokazują ciekawe koncepcje dla miasta, które ze względów planistycznych, technologicznych czy finansowych nie mogą być zrealizowane.

Kategoria – projekt dla Warszawy przyszłości

W tym roku największą popularność zdobyła Kładka Rowerowa Mostu Poniatowskiego autorstwa Kamy Wybieralskiej i Mikołaja Molendy (http://futuwawa.pl/-project-pl-481.html). Praca wygrała również w głosowaniu internautów i wywołała nie tylko dużo emocji, ale także sprowokowała dyskusję o miejskiej komunikacji pieszych i rowerzystów przeprawiających się przez Wisłę.

W tej samej kategorii uznanie jury zdobyły jeszcze dwie prace: Ból fantomowy Ściany Wschodniej autorstwa Kai Abdank i Wojciecha Kacperskiego (http://futuwawa.pl/-project-pl-479.html) oraz Tarchomin. Pejzaże pomiędzy architekturą autorstwa Doroty Ślązakowskiej (http://futuwawa.pl/-project-pl-463.html).

Sam tytuł pracy Ból fantomowy Ściany Wschodniej doskonale podkreśla zamysł projektu, którego głównym celem było zwrócenie uwagi na brak zagospodarowania pierzei ulicy Marszałkowskiej od strony placu Defilad. Praca Doroty Ślązakowskiej zwraca uwagę na podobny temat. Autorka projektu Tarchomin. Pejzaże pomiędzy architekturą na nowo stworzyła osiedle Tarchomin, by stał się lepszym miejscem do życia dla mieszkańców.

2 nagrody w kategorii projekt dla Warszawy przyszłości: PORY ROKU

Nagrodę Jury Konkursowego w kategorii projekt dla Warszawy przyszłości – PORY ROKU zdobyły ex aequo dwa projekty: Urban garden autorstwa Kamy Wybieralskiej (http://futuwawa.pl/-project-pl-434.html) oraz Biennale nieużytków autorstwa Martyny Baran (http://futuwawa.pl/-project-pl-499.html). Pierwsza praca to kawałek trawnika zamknięty w amfiteatralnej formie, który sprzyja nie tylko ludzkim interakcjom, ale stanowi także odpowiedź na problemy wynikające z nadmiernej prędkości życia w mieście i w prosty sposób odpowiada na potrzebę zieleni w mieście. Biennale nieużytków to projekt, który ma na celu ożywienie warszawskich miejskich nieużytków poprzez wpuszczenie w te miejsca szeroko rozumianej sztuki.

Dodatkowe wyróżnienia

Oprócz nagrodzonych wyróżniono także prace rozwiązujące problemy społeczne: Ośrodek pomocy osobom bezdomnym autorstwa Katarzyny Świderskiej (http://futuwawa.pl/-project-pl-485.html) oraz projekt Architektura a granice wolności – więzienie XXI wieku autorstwa Doroty Wilczyńskiej (http://futuwawa.pl/-project-pl-465.html). Uznanie zdobył także projekt komunikacji szynowej  METRAM© – nowa tożsamość wizualna autorstwa Mariusza Różyckiego (http://futuwawa.pl/-project-pl-496.html)oraz żartobliwa propozycja komunikacji w mieście Wyciąg_Anię, Tomasza Rychlewskiego (http://futuwawa.pl/-project-pl-521.html).

W kolejną edycję konkursu ponownie zaangażowała się firma Ghelamco – jeden z największych deweloperów w Polsce, który od lat tworzy tkankę miejską i aktywnie wspiera kreatywne myślenie o przestrzeni publicznej. Poprzednie edycje FUTUWAWY pozwoliły zgromadzić i zaprezentować na portalu futuwawa.pl prawie 500 odważnych, często nierealnych projektów, które stanowiły i stanowią doskonały pretekst do dyskusji nad miastem, jego energią, zagospodarowaniem i użytecznością.

fot. Panorama Warszawy z Mostu Siekierkowskiego, autor; Filip Bramorski , commons.wikimedia.org