Kontakt

Property Journal

ul. Ruska 22

50-079 Wrocław

tel./fax: +48 71 337 84 28

e-mail: mb@pgnpress.pl


REDAKTOR NACZELNA

Małgorzata Battek, e-mail: mb@pgnpress.pl 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Grzegorz Altowicz, Agnieszka Kuśnierek, Paulina Michniak, Lidia Thompson
e-mail: redakcja@pgnpress.pl

REKLAMA

Kasia Pawłowska, tel. +48 71 337 84 06,
katarzyna.pawlowska@pgnpress.pl

e-mail: redakcja@pgnpress.pl

PRENUMERATA

tel. +48 71 337 84 00

e-mail: mb@pgnpress.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD

Wojciech Gaworski, Tomasz Makowski

e-mail: dtp@pgnpress.pl

ADRES REDAKCJI

Property Journal

50-079 Wrocław, ul. Ruska 22

tel. / fax +48 71 337 84 00

e-mail: redakcja@pgnpress.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

centrala: 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22

tel. / fax +48 71 337 84 28

e-mail: mb@pgnpress.pl


ein_logo

 

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

Europejski Instytut Nieruchomości

www.ein-epi.eu

REDAKCJA

31-532 Kraków, ul. Jana Pietrusińskiego 3 lok.6

tel. / fax: +48 12 294 02 75

info@ein-epi.eu

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Władysław J. Brzeski, Grzegorz Buczek, Joanna Iwanowska, Kazimierz Jurek, Jacek Kolibski, Edward Kozłowski, Janusz Lipiński, Bolesław Meluch, Henryk Rand

Translate »