Kto najczęściej bierze L4 ?

Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas niedzielnej audycji w Radiu Zet podała najnowsze dane zgromadzone przez tę instytucję. – Kiedy analizuję przyczyny niezdolności do pracy i oczywiście zasiłki chorobowe, długość tych dni chorobowych, liczbę wystawianych przez lekarzy zwolnień – to najwięcej chorują… osoby w wieku 30 – 39 lat.

Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio, największej i najbardziej doświadczonej w problematyce absencji chorobowej firmy konsultingowej na polskim rynku: – Informacje przedstawione przez Panią Prezes pokrywają się z danymi firmy Conperio, pozyskiwanymi dzięki współpracy z ponad 90 przedsiębiorstwami z różnych branż – spożywczej, produkcyjnej, logistycznej, automotive. Ich analiza pozwala stwierdzić, że zwolnienia lekarskie najczęściej wystawiane są osobom w wieku 30 – 39 lat (31 % wszystkich druków przy podziale na cztery kategorie wiekowe (do 29, 30-39, 40-49, 50+). Ponad 60% absencji chorobowej wśród 30-latków generują kobiety. To istotna deklaracja – Conperio od dawna stara się obalić mit, jakoby to osoby w wieku przedemerytalnym (50+) generowały największą ilość druków L4 – tymczasem stanowią one jedynie 23% wszystkich zwolnień. Osoby w wieku 50+ chorują najczęściej w okresie największej zachorowalności (listopad i w luty), natomiast szczyt zachorowań trzydziestolatków przypada na miesiące wiosenno-letnie – co może obniżać wiarygodność tych zwolnień.

Według danych Conperio, średni czas trwania zwolnienia chorobowego waha się od 9 do 12 dni, w zależności od wdrażania przez daną firmę rozwiązań redukujących poziom absencji.

fot. archiwum