Liczby najbogatszych osób na świecie (UHNWI) spadła w 2015 roku

Liczba osób zaliczanych do grupy UHNWI (Ultra High-Net Worth Individual – bardzo zamożne osoby fizyczne, których aktywa netto wynoszą lub przekraczają równowartość 30 mln USD) spadła w ubiegłym roku o 3% do 187 500* na świecie (z 193 100 w 2014).

Tak wynika z danych New World Wealth opracowanych dla Knight Frank na potrzeby „Wealth Report”. Jednak w porównaniu z 2005 rokiem, gdy liczba osób najbogatszych na świecie (UHNWI) wynosiła 116 800, odnotowano wzrost na poziomie 61%.

Prognozy długoterminowe przewidują, że w nadchodzącej dekadzie nastąpi wzrost liczby bardzo zamożnych osób (UHNWI) o 41%, do 263 500. Tempo wzrostu ma być jednak znacznie wolniejsze w porównaniu z ubiegłym dziesięcioleciem.

Gráinne Gilmore, z Knight Frank UK, komentuje: „Pomimo długoterminowego trendu wzrostowego, dane z 2015 roku wskazują na pierwszy od czasów kryzysu finansowego roczny spadek liczby najbogatszych osób na świecie. W ubiegłym roku tylko w 34 z 91 krajów, dla których gromadzone były dane, zanotowano wzrost liczby osób zaliczanych do UHNWI.”

Zaobserwowana w 2015 roku tendencja spadkowa odzwierciedla wolniejszy wzrost ekonomiczny oraz mniejszą stabilność gospodarczą, czego wyrazem jest również ciągły spadek cen ropy. Zmiany kursów walut zaostrzyły spadki wartości aktywów netto wyrażanych w dolarach amerykańskich dla wielu spośród osób zaliczanych do grupy UHNWI.

Andrew Amoils, z New Work Wealth, komentuje: „2015 okazał się słabszym rokiem dla światowej populacji UHNWI. Było to przede wszystkim konsekwencją spadku na amerykańskich rynkach kapitałowych. Zwolniło także tempo tworzenia nowych firm, zwłaszcza w Europie i Ameryce Łacińskiej. Słabe wyniki Afryki w ciągu ostatniego roku są konsekwencją spadku cen surowców oraz utraty zaufania wśród przedsiębiorców operujących na dużych rynkach afrykańskich tj. RPA, Nigeria czy Egipt.”

Pod względem geograficznym, grupa UHNWI jest najliczniej reprezentowana w Ameryce Północnej, gdzie liczy 69 300, a następnie w Europie i Azji (odpowiednio 46 200 i 41 100).

Stan ten ma jednak ulec zmianie w ciągu nadchodzącej dekady. Według prognoz Azja wyprzedzi Europę i w ciągu następnych 10 lat stanie się drugim pod względem liczebności ośrodkiem skupiającym najwięcej osób z grupy UHNWI.

Kraj Populacja UHNWI w 2005 r. Populacja UHNWI w 2015 r. Prognoza populacji UHNWI
w 2025 r.
Zmiana 2005-2015 Prognozowana zmiana
2015-2025
Ameryka Północna 51 934 69 283 90 247 33% 30%
Europa 32 073 46 191 58 465 44% 27%
Azja 17 531 41 072 67 999 134% 66%
Bliski Wschód 4 712 8 910 13 763 89% 54%
Australazja 1 630 3 795 5 179 133% 36%
Ameryka Łacińska i Karaiby 5 279 9 492 13 380 80% 41%
Afryka 1 602 2 620 3 933 64% 50%
Rosja i WNP 2 039 6 105 10 517 199% 72%
Świat 116 800 187 468 263 483 61% 41%

 

„Wealth Report” zawiera również dane dotyczące pozostałych przedziałów zamożności, włączając w to populacje milionerów oraz, po raz pierwszy, multimilionerów, których definiujemy jako posiadaczy aktywów netto przekraczających równowartość 10 milionów USD.

  • Obecnie liczba osób należących do światowej populacji milionerów liczy 13 mln w porównaniu z 2005 rokiem, gdy było ich 8,7 mln.
  • Przewiduje się wzrost populacji milionerów o ponad 1 milion w ciągu następnej dekady w każdym z wyszczególnionych regionów – Azja (+1,6 mln), Ameryka Północna (+1,4 mln ) oraz Europa (+1 mln).
  • Światowa populacja milionerów dysponuje obecnie aktywami netto o łącznej wartości 66 bln USD, według danych New World Wealth.
  • Przewiduje się, że przed końcem 2025 Azja i Ameryka Północna będą mieć na swoim obszarze niemal tę samą liczbę miliarderów (odpowiednio 832 and 840).

Raport zawiera informacje na temat przeciętnego wieku właścicieli aktywów netto o wartości równej bądź większej 10 mln USD. Podczas gdy większość multimilionerów z krajów rozwiniętych, takich jak UK czy Szwajcaria, jest w wieku średnim i wyższym (pięćdziesięciolatkowie i sześćdziesięciolatkowie), przeciętny wiek multimilionerów w krajach rozwijających się jest zauważalnie niższy. Wskazuje to na możliwość pomnażania majątku w gospodarkach szybko rozwijających się, jak i na wzrost światowego handlu i mobilności.

* Wszystkie liczby zamieszczone w niniejszej publikacji są zaokrąglone do stu. W celu uzyskania dokładnych wartości prosimy o skorzystanie z tabeli w „Wealth Report” .