Magazyny pilnie poszukiwane

W 2013 roku wybudowano w Europie Środkowej łącznie 690 000 mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej, logistycznej i magazynowej. Inwestycje miały wartość ponad 330 mln euro, co pozwoliło stworzyć w regionie ok. 3700 nowych miejsc pracy – wynika z danych opublikowanych przez firmę Cushman&Wakefield.

Ferdinand Hlobil z C&W skomentował: – Europa Środkowa dużo zyskuje na sąsiedztwie Niemiec, które są kołem zamachowym europejskiej gospodarki. Niemieckie firmy, zwłaszcza z sektora motoryzacyjnego, przenoszą produkcję do krajów Europy Środkowej od szeregu lat i nic nie wskazuje na to, aby proces ten miał się zakończyć. Optymizmem napawa fakt, że zagraniczne firmy budują tu zaawansowane technologicznie zakłady – region ten już nie jest tylko warsztatem, w którym odbywa się montaż samochodów z części wyprodukowanych gdzie indziej.

W 2013 roku powierzchnia magazynowa wynajęta w Polsce wyniosła w sumie ponad 2 mln mkw. . Zawarte duże transakcje świadczą o tym, że Polska stała się bardzo atrakcyjną lokalizacją dla centralnych obiektów logistycznych dzięki znacznej poprawie infrastruktury drogowej oraz, że oferuje dogodne warunki do ulokowania lub przeniesienia tu zakładów produkcyjnych z Europy Zachodniej lub innych krajów.

C&W slide PLTom Listowski z C&W powiedział: – Polska jest niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Europie. Do kluczowych czynników można zaliczyć wzrost optymizmu konsumentów i wydatków konsumpcyjnych, stabilność polityczną, wzrost PKB, płynność oraz dostęp do kapitału ludzkiego i korzystne dla inwestorów przepisy prawa pracy. Przewidujemy, że dzięki nim Polska będzie przyciągać w najbliższych latach kolejne inwestycje.

Rok 2013 był rekordowy pod względem ilości wynajętej powierzchni magazynowej w Europie Środkowej – wolumen transakcji w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech wyniósł prawie 4 mln mkw. Zainteresowanie firm tym regionem może się utrzymać również w bieżącym roku.

Ferdinand Hlobil dodał: – W Europie Środkowej inwestują również firmy z innych części świata, które ze względu na dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej budują tu nowe ośrodki badawczo-rozwojowe. Dotyczy to także podmiotów z sektora magazynowo-logistycznego, a zwłaszcza związanych z rozwojem handlu internetowego. W ich przypadku liczy się przede wszystkich niska cena i tania siła robocza.

Dla porównania w 2012 roku wynajęto w Europie Środkowej ponad 2,8 mln mkw. powierzchni magazynowej, a rok wcześniej 3,2 mln mkw. Dziesięć lat temu roczny wolumen transakcji najmu wyniósł zaledwie ok. 500 000 mkw.

Nowe inwestycje

Deweloperzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najemców, które zmieniają się wobec rozwoju handlu internetowego i rosnącego zainteresowania ekologicznymi rozwiązaniami w wynajmowanych obiektach. Niemniej jednak głównymi kryteriami przy wyborze powierzchni magazynowej są nadal jakość obiektu, siła robocza, infrastruktura i koszty najmu. W ubiegłym roku nowa podaż powierzchni magazynowej wyniosła prawie 690 000 mkw. i była zbliżona do średniej z ostatnich czterech lat – dla porównania w 2012 roku powstało ok. 740 000 mkw. nowej powierzchni.

C&W slide PL2Według Hlobila, rynek powierzchni magazynowej w Europie Środkowej ustabilizował się na poziomie ok. 700 000 mkw. nowych inwestycji rocznie i taki wolumen powierzchni znajduje najemców wśród nowych firm napływających do tego regionu. Mało prawdopodobny jest powrót rocznej podaży do rekordowych poziomów z lat 2007-2008, gdy wynosiła ona blisko 2,5 mln mkw. Obecnie rynek jest w stanie równowagi, co sprzyja zarówno najemcom, deweloperom, jak i inwestorom.

Popyt i czynsze

Od trzech lat wskaźnik pustostanów utrzymuje się na dobrym poziomie, który dla całego regionu wynosi średnio 10 proc. Jeżeli nie wystąpią istotne zmiany koniunktury, dotychczasowa dynamika popytu utrzyma się również w bieżącym roku. Wynika to z wysokości stawek czynszu podstawowego, które wahają się w granicach 3,5-3,7 EUR/mkw./miesiąc, w zależności od atrakcyjności lokalizacji i poziomu pustostanów.

Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Europie Środkowej wynoszą obecnie 16,5 mln mkw.

Nowe trendy

Europa Środkowa ma znaczny potencjał gospodarczy i siłę nabywczą. Rośnie jej atrakcyjność zarówno dla producentów, jak i firm logistycznych, dla których granice państwowe są coraz mniej istotne. Plany ekspansji firm produkcyjnych są uzależnione przede wszystkim od jakości, dostępności, kosztów i lojalności pracowników. Natomiast w logistyce najważniejszymi czynnikami są zasięg oddziaływania i odległość do klientów. W związku z tym kluczem do przyszłości Europy Środkowej jest bliska współpraca.

C&W slide PL4Ferdinand Hlobil podsumował: – W przypadku miast takich Wrocław i Liberec czy Katowice i Ostrawa wspólny marketing może przynieść więcej korzyści niż rywalizacja. Dla firm możliwość uzyskania pełnych danych o lokalnym rynku stanowi znaczne ułatwienie, ponieważ nie muszą tracić czasu na poszukiwania informacji u różnych źródeł. Region, który jest dobrze przygotowany i reaguje na potrzeby inwestorów, ma znacznie większe szanse przyciągnąć kolejne inwestycje.

 

Translate »