Michelin przygotowuje się do produkcji ekogumy

Koncern Michelin, wraz z firmami Amyris i Braskem, opracowuje metodę przemysłowej produkcji odnawialnego izoprenu potrzebnego do wytwarzania produktów gumowych, w tym opon. Braskem jest światowym liderem w produkcji biopolimerów oraz największym w obu Amerykach producentem żywic termoplastycznych. Jego wiedza ma przyspieszyć prace nad wykorzystaniem cukrów roślinnych do produkcji odnawialnego izoprenu. Amyris jest firmą zajmującą się wytwarzaniem produktów z surowców odnawialnych, w tym przyjaznych dla środowiska produktów substytutów produktów wytwarzanych z ropy naftowej. (na podstawie: wnp.pl)

fot. Zakłady Michelin w Clermont we Francji, wikimedia.org

Translate »