Nagroda Pracodawców RP „Optimus 2021” dla prezesa firmy Profbud

Nagroda „Optimus 2021” przyznawana jest członkom Organizacji Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłużyli się dla jej rozwoju, a także wnieśli szczególny wkład w budowę prestiżu środowiska przedsiębiorców. Tegorocznym laureatem nagrody został m.in. Paweł Malinowski, prezes firmy Profbud.

Nagrody „Optimus”, nieprzerwanie od 2015 roku, otrzymują osoby, które swoją wieloletnią działalnością oraz nienaganną postawą przyczyniają się do rozwoju Organizacji Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, integracji jej członków, a także popularyzacji statutowej działalności. Pracodawcy RP przyznają również nagrodę osobom fizycznym, działaczom gospodarczym oraz osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które swoimi działaniami wnoszą szczególny wkład w jego budowę oraz rozwój całej społeczności.

Wręczana laureatom statuetka stworzona została na wzór diamentu, nawiązując tym samym do najbardziej szlachetnego i pożądanego z kamieni. Nazwa Optimus z kolei ma podkreślać wyjątkowość nagrodzonych osób, którzy swą postawą przyczynili się zarówno do rozwoju Organizacji, jak i całej społeczności polskich pracodawców.

Siódma Gala wręczenia nagród odbyła się w grudniu 2021 roku w Warszawie. Decyzją Kapituły, nagrodę „Optimus 2021” otrzymał m.in. Paweł Malinowski, który jest pomysłodawcą, twórcą i właścicielem grupy kapitałowej Profbud. Spółka od ponad 11 lat realizuje wysokiej jakości projekty deweloperskie na terenie Polski.

Laureatami nagrody „Optimus 2021” zostali również m.in.: Izabela Van den Bossche, wiceprezes Fortum Polska, Wojciech Konecki, prezes zarządu APPLiA Polska, Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, Wojciech Sienicki, dyrektor zarządzający Kuehne + Nagel, Wojciech Słowikowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pracodawców Przemysłu Lekkiego oraz Krzysztof Tuczapski, dyrektor Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

fot. materiały prasowe