Naukowcy w wyjątkowym projekcie badawczym firmy Baumie

W największym w Europie parku badawczym materiałów budowlanych w Wopfing firma Baumit współpracuje z renomowanymi instytucjami badawczymi: austriackim Instytutem Biologii i Ekologii Budowlanej (IBO), Wyższą Szkołą Inżynierską (FH) Burgenland i wiedeńskim uniwersytetem MedUni. Niezależni partnerzy po raz pierwszy przeprowadzają porównywalne szczegółowe badania charakterystyk poszczególnych materiałów budowlanych i ich wpływu na samopoczucie człowieka. Od marca 2014 r. dziesięcioosobowy zespół badaczy współpracuje w ramach tego przełomowego projektu, jesienią udostępnione zostaną pierwsze wyniki analiz. Ale kim są partnerzy kooperacyjni i jakie kompetencje wnoszą oni do projektu domów testowych Baumit?

IBO Innenraumanalytik – eksperci od jakości powietrza we wnętrzach

Wydział Analiz Wnętrz (Innenraumanalytik) w Instytucie Biologii i Ekologii Budowlanej specjalizuje się w badaniu jakości powietrza we wnętrzach mieszkań i domów. W parku badawczym Baumit IBO odpowiada za badanie emisji substancji szkodliwych.

„To wyjątkowe przedsięwzięcie. Po raz pierwszy w ramach wielkiego projektu gromadzimy i bezpośrednio porównujemy ważne dane o temperaturze, wilgotności powietrza i emisjach substancji szkodliwych. W ten sposób zdobywamy całkiem nową wiedzę o różnorodnych konstrukcjach budowlanych“ – mówi Peter Tappler, dyrektor wydziału IBO Innenraumanalytik OG. Obecnie IBO Innenraumanalytik mierzy VOC (lotne związki organiczne), częstotliwości wymiany powietrza i parowanie formaldehydu z zastosowanych materiałów budowlanych.

FH Burgenland – fachowcy od technologii budowlanych

Wyższa Szkoła Inżynierska (FH) Burgenland już od dawna z powodzeniem zajmuje się zagadnieniem technologii budowlanych i jest znana z rozległych kompetencji w dziedzinie symulacji tego typu konstrukcji oraz instalacji.

„W projekcie badawczym śledzimy wpływ charakterystyki higrotermicznej materiałów budowlanych na klimat w pomieszczeniach oraz komfort cieplny. W tym celu mierzymy w domach testowych Baumit klimat zewnętrzny, wewnętrzny i materiałowy oraz wspieramy interpretację wyników pomiarów za pomocą symulacji z wykorzystaniem CFD (obliczeniowej mechaniki płynów)” – wyjaśnia Christian Heschl, kierownik programu studiów master „Technologie budowlane i zarządzanie budynkami” w FH Burgenland.

MedUni Wien – specjaliści od warunków mieszkaniowych i zdrowia

W wiedeńskim uniwersytecie medycznym MedUni eksperci od wielu lat zajmują się zagadnieniami związanymi z warunkami mieszkaniowymi i zdrowiem. W domach testowych Baumit badają oni istotne czynniki wpływu poszczególnych materiałów budowlanych na samopoczucie człowieka. W ramach tzw. komparatywnej analizy jakości powietrza we wnętrzach (Indoor-Air-Quality – IAQ) poszczególne „pakiety czynników” każdego typu budynków (warunki klimatyczne, jonizacja powietrza, lotne związki organiczne, cząsteczki, hałas i zapachy) są badane pod kątem ich oddziaływania na organizm ludzki z medycznego punktu widzenia.

Park badawczy Baumit w Wopfing z jego dziesięcioma domami testowymi jest największym tego typu projektem badawczym w Europie. Tu po raz pierwszy naukowcy kompleksowo przetestują stosowane w praktyce kombinacje materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich charakterystyki użytkowej. Pomiary, analizy i oceny zostaną przeprowadzone przez zewnętrznych, niezależnych ekspertów w ścisłej współpracy z Baumit. Projekt rozpoczął się w lutym 2015 r. i jest zaplanowany na 3 lata. Łączne koszty dwóch pierwszych lat przełomowych badań i analiz sięgają 3 milionów euro.

fot. Baumit