NEPI Rockcastle kontynuuje zieloną certyfikację galerii

Centrum Handlowe Bonarka w Krakowie, Galeria Warmińska w Olsztynie oraz CH Platan w Zabrzu dołączyły do grupy centrów NEPI Rockcastle wyróżnionych certyfikatem BREEAM In-Use, który poświadcza ich ekologiczność. Wszystkie nieruchomości otrzymały status „excellent”. Bonarce identyczną notę przyznano za efektywność zarządzania obiektem, zaś w Galerii Warmińskiej i CH Platan ten aspekt oceniono jako „very good”.

Dla NEPI Rockcastle zrównoważony rozwój i zrównoważone zarządzanie obiektami w portfolio to dowód odpowiedzialności za lokalne społeczności i środowisko. Dlatego, by na bieżąco i obiektywnie monitorować efekty swoich działań, na początku 2020 r. spółka rozpoczęła cykliczny proces „zielonej” certyfikacji swoich galerii handlowych w Polsce. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to system oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. W procesie oceny brane są pod uwagę zarówno proekologiczne rozwiązania zastosowane w budynku, jak i efektywność zarządzania obiektem.

Strategia NEPI Rockcastle zakłada, że centra handlowe spółki nie realizują wyłącznie działalności komercyjnej, ale są również miejscem lokalnej integracji oraz pełnią funkcje kulturalne i edukacyjne – także w zakresie ekologii. Certyfikat BREEAM In-Use jest potwierdzeniem, że spółka ekologiczne działania w galeriach zaczyna od dobrych praktyk na własnym podwórku.

„Znakomite” oraz „bardzo dobre” wyniki dla trzech kolenych galerii, poświadczające realizację zrównoważonych założeń w co najmniej 66%, oznaczają, że Centrum Handlowe Bonarka, Galeria Warmińska i Platan to centra przyjazne środowisku oraz ludziom – lokalnym społecznościom, pracownikom i klientom.

Certyfikacja BREEAM galerii handlowych w Polsce jest wpisana w strategię zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle. Do 2022 r. spółka chce uzyskać certyfikaty dla swoich wszystkich 53 nieruchomości komercyjnych w Europie. Proces przeprowadzany jest przez licencjonowaną firmę BuildGreen.

fot. materiały prasowe