Nie będzie ulgi podatkowej dla oszczędzających na mieszkania i domy

Ministerstwo Finansów zrezygnowało z wprowadzenia ulgi podatkowej dla osób oszczędzających na mieszkanie lub dom. Początkowo planowano taką ulgę w projekcie zmian do ustawy o CIT i PIT, czyli o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, która czeka na rozpatrzenie przez rząd. Ulga miała dotyczyć odsetek od środków, gromadzonych przynajmniej przez okres pięciu lat, na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które byłyby wykorzystane do realizacji celu mieszkaniowego.

Translate »