Nieruchomości inwestycyjne. Certyfikat „Obiekt bez barier” dla dwóch inwestycji Skanska 

Kolejnej osiedla mieszkaniowe firmy Skanska Residential Development Poland spełniają restrykcyjne wymogi certyfikatu „Obiekt bez barier”, przyznawanego przez Fundację Integracja.

Pod koniec stycznia 2024 roku osiedla Holm House 4 oraz Nu! Warszawa Wola 1 przeszły pomyślnie proces tej certyfikacji.

Pierwszą polską inwestycją mieszkaniową, która uzyskała certyfikat „Obiekt bez barier”, był Holm House 1. Ostatnio proces certyfikacji pomyślnie przeszedł czwarty etap tej inwestycji. Prawie całe osiedle wyróżnia minimalna liczba krawężników i schodków. Poruszanie się po obiekcie znacząco ułatwiają podjazdy, bezprogowe wejścia i windy, lekkie drzwi, włączniki na odpowiednich wysokościach, system informacji głosowej oraz bardzo dobre kontrasty kolorystyczne w przestrzeniach wspólnych. Ponadto w certyfikowanych etapach inwestycji część mieszkań została dopasowana do potrzeb osób z różnymi stopniami oraz rodzajami niepełnosprawności. 40 procent lokali mieszkalnych nie ma barier architektonicznych, takich jak progi przy wejściu na balkon.

Na podobne udogodnienia mogą liczyć mieszkańcy pierwszego etapu Nu! Warszawa Wola, który również otrzymał certyfikat „Obiekt bez barier”. „Nu” oznacza po szwedzku „tu i teraz”.

Certyfikat „Obiekt bez barier” przyznawany jest przez Fundację Integracja od 2013 roku. Oznacza, że dana inwestycja jest dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami ruchu, wzroku oraz słuchu i jest przyjazna dla osób starszych oraz opiekunów z małymi dziećmi. Certyfikat mogą otrzymać m. in. budynki użyteczności publicznej, nieruchomości biurowe i handlowe, lokale usługowe oraz osiedla mieszkaniowe. Warunkiem jest pozytywny wynik audytu dostępności architektonicznej, który obejmuje dwa etapy. W pierwszym z ekspertami fundacji konsultowany jest projekt inwestycji. W przypadku osiedli mieszkaniowych analiza obejmuje m. in. zagospodarowanie terenu zewnętrznego, architekturę mieszkań i części wspólnych oraz wybrane instalacje. Wszystkie elementy poddane audytowi w fazie projektowej są także opiniowane na etapie realizacji inwestycji.

Drugi audyt następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i obejmuje mieszkania, najbliższe otoczenie budynków, miejsca parkingowe, wejścia, dostępność komunikacji pionowej oraz istotnych pomieszczeń (takich jak lokale usługowe, recepcje czy pomieszczenia ochrony), kolorystykę, wyposażenie oraz oświetlenie. W całym procesie, który trwa ok. trzech tygodni, uczestniczą audytorzy Integracji oraz eksperci z zakresu dostępności architektonicznej. Po zakończeniu audytu fundacja sporządza raport, który stanowi podstawę do decyzji o potencjalnym przyznaniu certyfikatu „Obiekt bez barier”.

fot. materiały prasowe

Translate »