Nieruchomości komercyjne na topie

Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej w I kwartale 2015 roku sięgnęła prawie 1,44 mld euro. Czechy wyprzedzają Polskę pod względem wolumenu sfinalizowanych transakcji.

Według wstępnych szacunków firmy JLL, wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej w I kwatale 2015 roku wyniosła prawie 1,44 mld euro. Najwięcej – 731 mln euro przypadło na Czechy, a następnie na Polskę (458 mln euro) i Rumunię (ok. 140 mln euro).

Troy Javaher z JLL: „Zapowiada się kolejny bardzo dobry rok dla rynku inwestycyjnego w segmencie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej. Z naszych wstępnych szacunków wynika, że na koniec I kwartału wartość zrealizowanych transakcji w regionie sięgnęła prawie 1,44 mld euro. Co ciekawe, po I kwartale to Czechy są wiodącym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo – Wschodniej, wyprzedzając Polskę. Nasze ostrożne prognozy na cały rok wskazują, że łączna wartość umów kupna/sprzedaży będzie porównywalna lub nawet wyższa niż w mocnym roku 2014”.

Tomasz Trzósło z JLL w Polsce: „Zapowiada się kolejny intensywny rok dla zespołu rynków kapitałowych JLL w Polsce. Obecnie pracujemy nad transakcjami, których przedmiotem są nieruchomości komercyjne o wartości ok. 2 mld euro. Potwierdza to fakt, że Polska pozostaje bardzo atrakcyjną lokalizacją dla kapitału zagranicznego ze względu na kombinację takich czynników jak skala, transparentność, dojrzałość rynku nieruchomości, stabilna sytuacja gospodarcza i polityczna, czy pozytywny wizerunek na arenie międzynarodowej jako przewidywalnego partnera biznesowego”.