Niski poziom bezrobocia w Niemczech

Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Pracy, w sierpniu 2014r. stopa bezrobocia w Niemczech wyniosła 6,7% po uwzględnieniu czynników sezonowych. W poprzednim miesiącu była na tym samym poziomie 6,7%. Jest to najniższy poziom bezrobocia od 20 lat. W sierpniu br. liczba bezrobotnych wyniosła 2,901 mln osób po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Bez uwzględniania czynników sezonowych poziom bezrobocia wyniósł w sierpniu 6,7% wobec 6,6% w lipcu.

Translate »