Nowe Bielawy zdały eko-egzamin

Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu jest przyjazne dla środowiska naturalnego, a na dowód tego od niedawna ma certyfikat BREEAM In-Use z oceną bardzo dobrą.

Centrum pomyślnie zdało egzamin z bycia eko, uzyskując wynik „very good”, czyli bardzo dobry w procesie certyfikacji BREEAM In-Use. Oznacza to, że obiekt pozytywnie został oceniony we wszystkich ośmiu kryteriach, jakie przed centrami handlowymi stawiają dziś asesorzy.

Wysokie noty Nowym Bielawom przyznano m.in. za wdrożone w ostatnich latach rozwiązania mające wpływ na zdrowie i samopoczucie klientów przebywających na terenie obiektu. Zwrócono uwagę chociażby na modernizację alei handlowych, nowe oświetlenie czy optymalną temperaturę we wnętrzach, którą zapewnia nowoczesny system klimatyzacji.

Zauważono także sposób, w jaki galeria gospodaruje energią, co jest zasługą chociażby montażu energooszczędnego oświetlenia LED czy wymiany klimatyzacji na zużywającą mniej prądu. Dostrzeżono też rozwiązania, które zmniejszają konsumpcję energii cieplnej, w tym m.in. montaż specjalnych kurtyn przy wejściach.

Pozytywnie asesorzy ocenili również gospodarkę terenami zielonymi wokół obiektu. To ostatnie jest zasługą m.in. instalacji systemu nawadniającego zielonych stref oraz właściwej pielęgnacji szkółki drzew przy ul. Olimpijskiej. Pozwoliło to galerii zdobyć 100 proc. punktów w obszarze „Building Management”.

Ponadto, wysokie oceny przyznano Nowym Bielawom za dostęp do sieci połączeń transportu publicznego, racjonalną gospodarkę wodą będącą efektem modernizacji toalet oraz wprowadzenia nowej polityki wodnej, a także za zarządzanie samym obiektem, które oparte zostało na zrównoważonym rozwoju. Najwyższą notę, 100 proc. punktów, Nowe Bielawy zdobyły natomiast za gospodarkę odpadami, co również jest efektem nowej polityki.

– Nowoczesny obiekt handlowy musi rozwijać się w sposób zrównoważony, a więc z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasobów, z których na co dzień korzysta. Dlatego od kilku lat inwestujemy w nasze centra, modernizując i dostosowując je do eko norm, jakie dziś obowiązują obiekty wysokiej klasy – mówi Elwira Pyrkowska, Asset Manager Newbridge Poland.

– W tym celu, w każdym z naszych obiektów realizujemy obecnie nową politykę zrównoważonego rozwoju. Ta zakłada dalsze inwestycje w eko rozwiązania, które m.in. usprawnią zarządzanie budynkiem, zapewnią jeszcze większą oszczędność wody i energii oraz umożliwią lepszy monitoring konsumpcji mediów. Nowe podejście nakłada na nas także obowiązek większej aktywności na polu edukacji ekologicznej klienta – dodaje.

Działania już podjęte zaprocentowały. – Nowe Bielawy wypadły bardzo dobrze we wszystkich 8 kryteriach, w których były oceniane, zdobywając bardzo wysokie noty. Łączny wynik, jaki uzyskaliśmy pozwala nam na dołączenie do grona najlepszych obiektów handlowych w Polsce, które spełniają bardzo surowe eko normy i które w swoim rozwoju uwzględniają szacunek dla środowiska – mówi Pyrkowska.

Przedstawiciele Newbridge nie ukrywają też, że dzięki certyfikatowi udało się również wskazać kilka obszarów, które wymagają dalszych prac. – Jesteśmy na to gotowi. W planach mamy kilka kolejnych inwestycji, które pozwolą nam w przyszłości osiągnąć jeszcze lepszą ocenę. Przed nami m.in. modernizacja dachu, dalsze modernizacje toalet, modernizacja systemu HVAC oraz BMS – wylicza Pyrkowska.

fot. New Bridge