O biopaliwach we wrześniu na RENEXPO® Poland

Ostatnio bardzo dużo mówi się o nowych technologiach uzyskiwania energii odnawialnej, a szczególnie o biopaliwach. Najbliższą okazją do wzbogacenia swojej wiedzy w tym zakresie będą wrześniowe Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w Warszawie, organizowane przez REECO Poland. Impreza będzie koncentrować się nie tylko na biopaliwach, ale również na takich zagadnieniach, jak: fotowoltaika, energia wiatrowa, wodna, geotermiczna, budownictwo energooszczędne i pompy ciepła.

Następujący współcześnie szybki rozwój transportu ma swoje dobre strony, ale niesie za sobą także zagrożenia. Problemem są przede wszystkim powodowane przez pojazdy zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery. Sektor ten odpowiada za około jedną czwartą emisji dwutlenku węgla (CO2), przy czym aż 80% tej sumy przypada na transport drogowy. W trosce o środowisko naturalne coraz częściej poszukujemy więc alternatyw dla tradycyjnych paliw. Jedną z nich są biopaliwa, czyli wszelkiej maści paliwa otrzymywane z biomasy – szczątków organicznych lub produktów przemiany materii roślin lub zwierząt. Rozwój w tym zakresie może wspomóc nasze starania w zakresie realizacji unijnych zobowiązań. Przypomnijmy, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwiększenie do 15% udziału energii odnawialnej i biopaliw to wspólne cele polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, których realizacja wiąże się z zaangażowaniem wszystkich państw członkowskich w dotrzymanie indywidualnych krajowych zobowiązań w tym zakresie.

fot. materiały prasowe

Translate »