Obligacji Echo Investment wyprzedały się przed czasem

Zapisy na III transzę obligacji Echo Investment dla inwestorów indywidualnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Seria C, obejmująca papiery o łącznej wartości nominalnej 75 mln PLN, wyprzedała się w ciągu tygodnia.

Spółka Echo Investment skróciła okres przyjmowania zapisów do 11 września br., pierwotnie zapisy planowano do 25 września br. Oprocentowanie 750 tys. trzyipółletnich obligacji serii C jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,15 proc. W czerwcu i lipcu br., spółka Echo Investment wyemitowała serie A i B, które rozeszły się równie szybko. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 mln PLN (seria A – 50 mln PLN, seria B – 25 mln PLN).

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.