Od nowego roku wyższe składki ZUS

Od 2014 roku wzrosną składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1600 zł do 1680 zł brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia, które ma wynieść 3746 zł brutto (wzrost o 33 zł), wzrosną podstawy obliczania poszczególnych składek. Tak więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność wzrośnie z 480 zł do 504 zł, a tym samym składka zwiększy się ze 153,12 zł do 160,78 zł. Natomiast dla pozostałych przedsiębiorców składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniesie 772,06 zł, czyli wzrośnie o 6,81 zł miesięcznie. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie określona dopiero w styczniu 2014, gdy GUS poda poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysków w IV kwartale 2013 roku, stanowiący podstawę obliczenia tej składki. Pracodawcy będą też ponosić wyższe koszty zatrudnienia pracowników, bo składki do ZUS wzrosną miesięcznie aż o 96,59 złotych od jednego zatrudnionego.

Translate »