Od początku kwietnia prawie 40 tys. osób zdecydowanych na OFE

Od początku kwietnia do ZUS wpłynęło 39 718 deklaracji osób zdecydowanych na pozostanie w OFE – wynika z informacji prezesa ZUS, Zbigniewa Derdziuka.

Według nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych, od 1 kwietnia do 31 lipca br. należy podjąć decyzję o pozostawieniu całości składki emerytalnej w ZUS lub przeniesieniu części do OFE. W przypadku, gdy zdecydujemy się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. trafi na konto w I filarze, a 7,3 proc. na subkonto w ZUS. Jeśli pozostaniemy w OFE, to 12,22 proc. składki trafi do I filara, 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. do OFE. Według szacunków prezesa Derdziuka liczba osób, które zdecydują się pozostać w OFE zamknie się w przedziale między 40 tys. a 14 milinów.