Odśnieżanie budynków – eksperci PIGC przypominają o normach

Choć wielu osobom śnieg kojarzy się z przyjemnym wypoczynkiem w górach, w mieście potrafi być prawdziwym zagrożeniem. Odśnieżanie budynków wielkopowierzchniowych, a w szczególności ich dachów, należy do usług specjalistycznych i wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Przy obecnych warunkach pogodowych świadomość obowiązujących norm prawnych dotyczących odśnieżania jest konieczna. Z pomocą przychodzą eksperci Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Śnieg śniegowi nierówny

Podczas obliczania obciążenia pokrywy śnieżnej zwracamy uwagę na różne parametry, między innymi bliskość sąsiednich budynków, kształt dachu oraz rodzaj śniegu, z jakim mamy do czynienia. Jeśli mówimy o świeżym opadzie, to najlżejszy jest puch (przyjmuje się, że jego metr sześcienny waży nie więcej niż 70kg), a najcięższy śnieg mokry, którego waga może osiągać nawet 600 kg/m3.

Wartości te zwiększają się, jeśli śniegu nie usuniemy od razu – zleżały i zlodowaciały opad to już ciężar ponad 800 kg/m3. Nietrudno sobie wyobrazić, że taki masyw może stanowić zagrożenie nie tylko dla samego obiektu, lecz także ludzi, którzy się w nim znajdują. Warto pamiętać, że im starszy budynek, tym może mieć mniejszą wytrzymałość na ciężar i więcej wad konstrukcyjnych – istotne jest więc, aby reagować sprawnie i dach odśnieżać systematycznie.

Geografia śnieżna Polski

Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3 Polska podzielona jest na pięć stref śniegowych* – każda z nich charakteryzuje się inną częstotliwością i natężeniem opadów śniegu, co wpływa również na przepisy. Największy obszar Polski należy do strefy II – zawierają się w niej miasta takie jak Łódź, Warszawa czy Poznań. W tym rejonie odśnieżanie należy wykonać niezwłocznie, jeśli grubość pokrywy śniegowej wyniesie 72 cm dla śniegu świeżego, 36 cm dla osiadłego (wartość mierzona kilka godzin po opadzie), 20 cm dla śniegu starego (leżącego kilka lub kilkanaście dni) i 18 cm dla mokrego.

Kto odpowiada za odśnieżanie?

Za stan techniczny budynku, a więc również za jego odśnieżanie, odpowiada właściciel nieruchomości lub jej zarządca – wynika to wprost z artykułu 61 ustawy prawa budowlanego. W budynkach większych niż 2000 m2 oraz innych obiektach, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2 (a więc m.in. halach produkcyjnych, magazynowych) dwa razy do roku należy przeprowadzać kontrole techniczne. Przegląd wykonują osoby do tego uprawnione, a raporty z kontroli należy zgłaszać do organów nadzoru budowlanego. Niewywiązywanie się z obowiązków dbania o budynek grozi katastrofą budowlaną, za którą właściciel lub zarządca może być pociągnięty do odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i prawnej. Warto zaznaczyć, że obowiązek dbania o budynek dotyczy także usuwania sopli, brył i nawisów śniegowych, zagrażających bezpieczeństwu osób przemieszczających się wokół budynku.

Komu zleca się odśnieżanie budynków?

Odśnieżanie dachów powinno być przeprowadzone z użyciem odpowiedniego sprzętu oraz zgodnie z przepisami BHP, dlatego najczęściej powierza się je profesjonalnym firmom, zatrudniającym wykwalifikowany personel. Sposób usuwania śniegu powinien być dostosowany do kształtu oraz wielkości dachu, ilości nagromadzonego śniegu oraz czasu reakcji od opadów.

Istotna jest także specyfika działalności budynku. Osoby wykonujące odśnieżanie powinny co roku przechodzić szkolenie BHP oraz regularnie wykonywać specjalistyczne badania lekarskie, weryfikujące zdolność do wykonywania pracy na wysokości. Podczas odśnieżania zdarza się, że dochodzi do uszkodzenia dachu, a o usterkach dowiadujemy się dopiero na wiosnę. Warto zwrócić więc uwagę na ubezpieczenie OC wykonawcy, świadczące o jego gotowości do wzięcia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone podczas świadczenia usług. Warto też po zakończeniu prac każdorazowo przeprowadzać ich odbiór i wpisywać do protokołu wszelkie uwagi i wątpliwości.

* Obciążenie połaci dachowych śniegiem oraz podział Polski na strefy śniegowe określają normy PN-80/B-02010 wraz ze zmianą Az1 z 2006 r. oraz PN-EN 1991-1-3:2005

fot. materiały prasowe