Optymalizacja i technologia – konieczność jutra

Paradoksalnie, gdy świat zwolnił, wszyscy przekonaliśmy się, jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności. Systemy i technologie optymalizacyjne stały się niezbędne do pogodzenia interesów ekonomicznych z długofalową polityką zrównoważonego rozwoju.

Ograniczenie mobilności i działania światowych gospodarek do niezbędnego minimum przyniosło m.in. znaczący spadek dwutlenku węgla, jednak z pewnością nie rozwiązuje to problemów z koniecznością długofalowej redukcji CO2. Jak wskazuje Europejska Agencja Środowiskowa, to nie takie nagłe wstrząsy społeczno – gospodarcze są sposobem na trwałe zmniejszanie negatywnych skutków wpływu działalności człowieka na środowisko.

Bezprecedensowe okoliczności, które ujawniły krytyczne aspekty naszego wpływu na zmiany środowiskowe, powinny stać się pretekstem do wprowadzania trwałych zmian i kształtowania zrównoważonej przyszłości. Potrzebujemy długofalowych rozwiązań oraz sposobów na efektywne i trwałe ograniczanie emisji we wszystkich obszarach naszej działalności. Apsys taką konieczność dostrzegł już wcześniej uznając działania ekologiczne za podstawę swoich praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Wiemy, że każdy postęp musi zacząć się od małych kroków i niewielkich zmian. Dlatego już od kilku lat w zarządzanych przez nas centrach handlowych systematycznie wprowadzamy rozwiązania pozwalające na optymalizację kosztów i jednocześnie ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Jako firma zarządcza podchodzimy do tego procesu wielowątkowo, kładąc nacisk zarówno na zrównoważony rozwój, jak i efektywność biznesową, a tym samym zwiększenie wartości nieruchomości m.in. poprzez wprowadzanie technologii niskoemisyjnych i niskoenergetycznych. Prowadzimy długofalową i świadomą politykę prośrodowiskową zgodną z ONZ-owską Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju, a potwierdzeniem skuteczności naszych działań są nie tylko niższe wydatki, które ponoszą co miesiąc najemcy, ale także certyfikaty ekologiczne, które otrzymują zarządzane przez nas obiekty. Apsys jest liderem certyfikacji środowiskowej w Polsce i prowadzi swoją działalność zgodnie z certyfikatem ISO 14 001 – mówi Benoit Charles, prezes zarządu Apsys Polska.

Optymalne rozwiązania

W 24 zarządzanych centrach handlowych, Apsys Polska stawia na optymalizację zużycia mediów, dzięki której z roku na rok systematycznie zmniejsza się wpływ obiektów na środowisko. Firma wypracowała i wdrożyła efektywne rozwiązania w tym zakresie, dzięki czemu może się pochwalić osiągnięciami zarówno w redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zużycia energii elektrycznej i wody, a także postępami w segregacji odpadów. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie postęp technologiczny i dostępne obecnie rozwiązania oraz narzędzia.

Dzięki wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych i instalowaniu czujników dwutlenku węgla w systemach wentylacji, w ciągu ostatnich pięciu lat w obiektach zarządzanych przez Apsys aż o 22 proc. zmniejszyła się emisja CO2 do atmosfery. Biorąc pod uwagę ponad 140 milionów osób, które tylko w 2019 roku odwiedziły centra handlowe z portfela zarządczego spółki, to wynik o wyraźnym wpływie na poprawę jakości powietrza. W celu zminimalizowania zużycia energii w urządzeniach stosowane są czujniki i falowniki, a oświetlenie jest modernizowane i wymieniane na nowoczesne oprawy typu LED. To wszystko pozwala na systematyczne obniżenie zużycia energii – w ciągu ostatnich pięciu lat był to spadek o 26% w przeliczeniu na jednego odwiedzającego.

– Mechanizmy, które wdrażamy w wymagających centrach handlowych, znajdują zastosowanie również w innych obiektach użyteczności publicznej np. budynkach biurowych. O ile nowoczesne obiekty tego typu są już na etapie planowania wyposażane w nowe technologie, o tyle starsze nieruchomości wymagają szczególnego podejścia do wdrażania zaawansowanych rozwiązań. Dostosowanie takich budynków do najwyższych standardów będzie jednym z trendów, które pojawią się na rynku nieruchomości komercyjnych w najbliższych latach. Nasze doświadczenie w obszarze skomplikowanych i wymagających procesów wdrażania takich rozwiązań oferujemy  również właścicielom biurowców, zarówno nowoczesnych jak i tych starszej generacji – dodaje Piotr Karbowy, dyrektor działu technicznego Apsys Polska.

Komfortowo i efektywnie

Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa rosnące koszty związane z należnościami publicznymi takimi jak: podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, czy opłaty za wywóz odpadów skłaniały zarządców nieruchomości do poświęcenia większej uwagi optymalizacji budżetów kosztów eksploatacyjnych nieruchomości komercyjnych, w tym budynków biurowych. Teraz okazuje się, że rozwiązania, które pozwalają na optymalizację kosztów są, podobnie jak w przypadku centrów handlowych, na wagę złota. Apsys Polska mając bogate doświadczenie z rynku handlowego podobne rozwiązania proponuje także właścicielom biurowców.

– Nasze rozwiązania zawierają się w programie zarządzania nieruchomościami biurowymi, który oparty jest na trzech filarach: The Space. The Place. The People. Zawiera się w nim nie tylko bieżące utrzymanie budynków, w tym działania optymalizujące koszty ich funkcjonowania, ale również programy związane z ekologią czy odpowiedzialnością społeczną oraz działania dedykowane podnoszeniu komfortu użytkowników obiektów biurowych – mówi Magdalena Błądek, dyrektorka działu zarządzania nieruchomościami biurowymi Apsys Polska.

– Jak bardzo jest to istotne z punktu widzenia właścicieli budynków, najemców i ich pracowników pokazały właśnie ostatnie miesiące. Teraz bardziej niż kiedykolwiek zaczęliśmy zwracać uwagę na bezpieczeństwo naszych miejsc pracy, a także możliwość łatwego wejścia do biura bez konieczności dotykania wielu przycisków i pokonywania kolejnych barier po drodze, nie rezygnując przy tym z zachowania najwyższych standardów. Komfortowe i bezpieczne, a jednocześnie pozwalające na uzyskanie oszczędności w kosztach operacyjnych, przestrzenie biurowe będą cieszyć się obecnie największym popytem na rynku – podsumowuje Magdalena Błądek.

fot. Galeria Przymorze / Apsys Polska