Pierwsze kroki do „smart city”

We wrocławskim magistracie działa już Platforma Usług dla Obywateli, a w jej ramach Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (CKM), które stwarza możliwość lepszej i efektywniejszej komunikacji pomiędzy administracją publiczną a mieszkańcami. Teraz można kontaktować się z urzędem nie tylko przez telefon, ale także przez e-mail, czat i stronę WWW. Każde zgłoszenie otrzymuje swój numer i zostaje wpisane do bazy. Jest to pierwszy krok w kierunku budowania tzw. inteligentnego miasta -„smart city”. Ta koncepcja miast jest promowana przez Unię Europejską, a kryją się pod nią: szerokopasmowy internet, ekologiczne autobusy, ograniczenie hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza, mądra rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, promocja komunikacji publicznej, systemy satelitarne ułatwiające kierowanie ruchem drogowym, energooszczędne biurowce i domy.

Z badań przeprowadzonych przez ośrodek analityczny THINKTANK i firmę RWE Polska wynika, że 14 % ankietowanych urzędów miast wprowadzało już projekty typu smart; procent ten rośnie do 41 w przypadku dużych aglomeracji; 32% nie miało wątpliwości, że tego typu inwestycje przyniosą im korzyści. Jako główne przeszkody podawano jednak brak odpowiednio przeszkolonych pracowników oraz brak know-how, a główną barierą do działania jest czynnik finansowy.

 

Translate »