Polskie PKB w II kwartale

Według danych szacunkowych GUS, w drugim kwartale 2014 roku PKB obniżył się do 3,2% z 3,4% w pierwszym kwartale. Zdaniem głównego ekonomisty banku Credit Agricole główne przyczyny lekkiego spowolnienia gospodarki to wysoka dynamika inwestycji w I kwartale, np. w związku ze wzmożonymi zakupami samochodów „z kratką” wobec kończącej się luki w prawie podatkowym; następnie – efekt ciepłej zimy, czyli rozpoczęcie prac budowlano-montażowych już na początku roku.

Ekonomiści są zdania, że w trzecim kwartale br. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce pozostanie popyt krajowy.

Translate »