Pomorska Kolej Metropolitalna rozwinie inwestycje w Trójmieście

Flagowa inwestycja infrastrukturalna województwa pomorskiego nie tylko usprawni komunikację publiczną, ale także przyczyni się do umocnienia istniejących lokalizacji oraz wykreowania nowych kierunków rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. PKM rozszerzy zasięg rynku pracy, co może zwiększyć szansę Trójmiasta w procesie pozyskiwania nowych inwestycji z sektora usług dla biznesu.

Firma JLL opracowała raport „Pomorska Kolej Metropolitalna – nowe perspektywy rozwoju pomorskiego rynku nieruchomości”. Materiał powstał przy wsparciu Invest in Pomerania oraz firmy REAS. Opracowanie wskazuje szanse dla regionu związane z planowanym oddaniem do użytku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), zarówno w obszarze rozwoju rynku pracy, pozyskania nowych projektów z sektora usług dla biznesu, jak i budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.

Marcin Faleńczyk, z Invest in Pomerania: „Atrakcyjność inwestycyjna regionu determinowana jest nie tylko poprzez dostęp do wykwalifikowanej kadry czy nowoczesnych powierzchni biurowych. Równie istotnym czynnikiem mającym wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji jest rozwinięta infrastruktura techniczna i transportowa regionu. Dziś Trójmiasto jest wielkim placem budowy, a realizowane przedsięwzięcia infrastrukturalne w znaczący sposób umocnią rolę i atrakcyjność Trójmiasta w oczach inwestorów. Do najważniejszych realizowanych obecnie projektów należy Pomorska Kolej Metropolitalna, a także rozwój portów w Gdańsku i Gdyni, budowa Tunelu pod Martwą Wisłą, Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej oraz stacji SKM Gdańsk Śródmieście”.

Pomorska Kolej Metropolitalna jest flagową inwestycją infrastrukturalną w Trójmieście, która połączy Gdańsk i Gdynię z Lotniskiem w Rębiechowie. Obecnie budowany jest fragment pomiędzy stacją Gdańsk Wrzeszcz a okolicami stacji Rębiechowo, o długości 18 km z terminem otwarcia we wrześniu 2015 roku. Na jej trasie będzie zlokalizowanych szereg przystanków: Wrzeszcz, Strzyża, Niedźwiednik, Brętowo, Jasień, Kiełpinek, Matarnia, Port Lotniczy oraz Rębiechowo. Równolegle trwa modernizacja istniejącej linii kolejowej 201, łączącej Gdynię Główną Osobową z lotniskiem w Gdańsku, Kartuzami i Kościerzyną, z którą PKM będzie zintegrowana, i przy której zostaną zlokalizowane stacje Osowa, Karwiny i Stadion.

Wpływ PKM na Trójmiasto będzie znaczący pod wieloma względami. Rozszerzenie rynku pracy – nowe możliwości dla poszukujących pracy oraz firm rekrutujących kadry.

Magdalena Reńska, z Trójmiejskiego Oddziału JLL: „Uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego PKM z Gdańska i Gdyni do Żukowa, Kartuz czy Kościerzyny skróci czas dojazdu pracownikom z Kaszub do Trójmiasta. Warto zauważyć, że rozwój rynku biurowego w aglomeracji jest napędzany przez sektor nowoczesnych usług dla biznesu, a wśród zatrudnionych w tej branży przeważają ludzie młodzi, którzy należą do grupy osób najczęściej korzystającej z komunikacji publicznej. Oznacza to, że PKM będzie pośrednio wspierać rozwój sektora usług dla biznesu zwiększając dostępność Trójmiasta dla kadr z okolicznych miast. W rezultacie wzrośnie atrakcyjność regionu dla firm z tej branży, dla których możliwości rynku pracy są jednym z najważniejszych kryteriów wyboru lokalizacji”.

PKM a rynek nieruchomości komercyjnych w Trójmieście

Uruchomienie PKM nie tylko podniesie jakość i usprawni komunikację publiczną w Trójmieście i jego okolicach, ale także wpłynie na geografię rynku nieruchomości. Kolej zwiększy siłę oddziaływania Trójmiasta w południowo-zachodniej części aglomeracji oraz w powiatach kartuskim i kościerskim, wpływając na rozwój tamtejszego rynku nieruchomości oraz zwiększając dopływ mieszkańców obrzeży aglomeracji do centrum.

„Pomorska Kolej Metropolitalna wzmocni istniejące lokalizacje biurowe, czyli w Gdańsku np. Wrzeszcz, czy w Gdyni okolice ul. Łużyckiej – dzięki stacji Stadion. Ma też szansę przyspieszyć rozwój zabudowy terenów przy lotnisku w Gdańsku” – komentuje Magdalena Reńska z JLL.

W rejonie Wrzeszcza i Oliwy znajduje się nie tylko największe skupisko nowoczesnych budynków biurowych w Trójmieście, ale również popularne galerie handlowe (m.in. Galeria Bałtycka, CH Manhattan czy powstająca obecnie Galeria Metropolia). PKM dzięki stacji Gdańsk Wrzeszcz ma szansę zapewnić dodatkowy dopływ klientów do galerii handlowych w tych okolicach.

Wzdłuż Obwodnicy Trójmiasta istnieje także wielki potencjał dla projektów magazynowo – przemysłowych. Wprawdzie największe skupiska tego typu obiektów w Trójmieście znajdują się obecnie znacznie dalej na południe od budowanej linii PKM, jednak także w okolicach lotniska są zlokalizowane rozległe grunty inwestycyjne, odpowiednie dla tego typu przedsięwzięć. Dostęp do przystanków PKM w okolicy może być więc argumentem dla firm logistycznych lub produkcyjnych poszukujących pracowników.

Nowe szanse dla deweloperów mieszkaniowych

Nowe przystanki, w szczególności Jasień i Kiełpinek otwierają drogę do ekspansji inwestycji mieszkaniowych na dotychczas mało dostępnych terenach. Również okolice stacji Brętowo mają potencjał dla rozwoju rynku mieszkaniowego. PKM spowoduje szybszy rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach położonych na zachód od Obwodnicy Trójmiasta.

Katarzyna Kuniewicz z REAS: „Dla rynku wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego największe znaczenie będą miały przystanki Jasień i Kiełpinek – znacznie ułatwiające dojazd do centrum nowym mieszkańcom osiedli, jakie powstają na południe od linii PKM. Natomiast znaczenie przystanku Brętowo trzeba oceniać w kontekście wielu zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej osiedla Piecki-Migowo, które zwiększą dostępność tego osiedla i atrakcyjność, niestety nielicznych, lokalizacji pod nową zabudowę wielorodzinną. Realizacja PKM będzie także impulsem dla rozwoju nowej zabudowy jednorodzinnej, realizowanej zarówno przez inwestorów indywidualnych w formie domów wolnostojących, jak i zespołów zabudowy szeregowej i bliźniaczej, budowanych przez firmy deweloperskie, np. w rejonie Matemblewa czy Osowej.

Integracja systemu transportowego i zmniejszenie ruchu kołowego

Pomorska Kolej Metropolitalna będzie czynnikiem integrującym pozostałe środki transportu w Trójmieście, w szczególności transport szynowy. Wzmocniona zostanie rola stacji Wrzeszcz jako punktu przesiadkowego o zasięgu aglomeracyjnym, a dodatkowe potoki pasażerów PKM zasilą istniejące środki transportu, w tym SKM, zwiększając dostępność komunikacyjną nieruchomości położonych wzdłuż tej linii. PKM przyczyni się do zmniejszenia obciążenia Trójmiasta ruchem kołowym, w szczególności na osi Wschód-Zachód, ponieważ ma szansę zachęcić większą grupę ludzi do przesiadki do komunikacji publicznej.

Prestiż dla aglomeracji

Jan Jakub Zombirt z JLL: „Już dziś dzięki istnieniu SKM, Trójmiasto jest jedynym obok Warszawy ośrodkiem miejskim w Polsce, w którym istnieje całkowicie wydzielony system komunikacji szynowej, a dzięki otwarciu całkiem nowej linii PKM, osiągnie ono wyższy poziom jakości transportu publicznego. Poza oczywistymi korzyściami komunikacyjnymi, które przyniesie nowa linia oraz wpływem na rozwój rynku nieruchomości, nie do przecenienia jest także efekt marketingowy. Inwestycje w miejską infrastrukturę kolejową dodają miastom prestiżu, który jest wprawdzie trudny do zmierzenia, ale jest w stanie przełożyć się na wzrost świadomości marki Trójmiasta wśród inwestorów zagranicznych. Tego typu inwestycja niesie z sobą szereg pozytywnych skojarzeń takich jak nowoczesność, dynamizm, zrównoważony rozwój i podkreśla metropolitalny charakter aglomeracji. Niezmiernie istotny jest także fakt, że PKM obsługiwać będzie lotnisko, co  może wpłynąć na lepsze jego postrzeganie przez np. linie lotnicze planujące rozwój w regionie”.

fot. Olivia Business Center, materiały prasowe

 

Translate »