Promocja gospodarcza miasta w trzy minuty

O potencjale inwestycyjnym miasta stanowią nie tylko jego obiektywne atuty – podaż kadry czy dostępność infrastruktury biurowej, ale także odpowiednia ich prezentacja. Do niedawna polskie miasta i regiony podkreślały głównie swoje walory turystyczne, zapominając nieco o promocji gospodarczej. Sytuacja ta ulega zmianie, a samorządy coraz odważniej sięgają po nowoczesne narzędzia komunikacji i promocji.

Według badań przeprowadzonych przez Fundację Pro Progressio, otwartość władz miasta na współpracę z potencjalnymi inwestorami jest istotnym czynnikiem przy wyborze lokalizacji bzinesowej aż dla 92% ankietowanych. Otwartość ta ważna jest nie tylko na etapie inwestowania, ale także wcześniej – podczas procesu decyzyjnego. Przejawia się ona między inymi w dostępie do kluczowych danych i informacji na temat wybranego miasta czy regionu.

Polskie miasta zaczynają dostrzegać konieczność promowania się gospodarczo. Otwierają się Biura Rozwoju Regionalnego, powstają kampanie prezentujące walory inwestycyjne miejsc. Niestety nie wszystkie miasta wykorzystują potencjał współczesnych narzędzi komunikacji. Niektóre z nich nie posiadają nawet zakładki z informacjami dla inwestorów na swoich oficjalnych stronach internetowych, nie mówiąc już o tłumaczeniu witryn na języki obce. Co zaskakujące, dotyczy to nie tylko mniejszych lokalizacji, ale także niektórych miast wojewódzkich – mówi Wiktor Doktór, prezes fundacji Pro Progressio.

Istnieją jednak pozytywne przykłady miast prowadzących wielokanałową promocję gospodarczą nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych narzędzi komunikacji, ale także poprzez członkowstwo w różnego rodzaju stowarzyszeniach biznesowych czy udzial w nowatorskich projektach. Jednym z nich jest Best2Invest – interaktywna platforma gromadząca dane z zakresu biznesu i ekonomii, edukacji, nieruchomości, transportu, wynagrodzeń oraz oferty kulturalno-rekreacyjnej na terenie Polski. Z systemu korzystać można bezpłatnie w sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. Stwarza on możliwość porównania na jednej mapie rozmaitych danych dotyczących potencjału inwestycyjnego poszczegółnych miast.

Platforma Best2Invest.org powstała w odpowiedzi na potrzeby inwestorów polskich i zagranicznych, którzy, szukając lokalizacji dla swojej firmy, dokonują porównawczej analizy otoczenia biznesowego. Dane zgromadzone w systemie pochodzą od władz i agencji rozwoju regionalnego poszczególnych miast, a także z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Współpraca przy tworzeniu platformy daje samorządom możliwość promocji gospodarczej miasta dosłownie w trzy minuty. Tyle bowiem zajmuje inwestorowi uzyskanie kluczowych danych za pośrednictwem systemu.