Raport: Sektor nowoczesny usług dla biznesu w Trójmieście w 2020 roku

Eksperci Invest in Pomerania opracowali raport o stanie sektora usług biznesowych (BSS) w Trójmieście 2020. Raport zawiera kompleksową analizę sektora, trendów, wyzwań i przyszłych prognoz.

Raport oparto na badaniach, wiedzy branżowej oraz ankiecie, w której wzięła udział większość Centrów Usług Wspólnych (SSC) w Trójmieście. Jest to propozycja dla tych, którzy chcą rozumieć jak działa sektor i co sprawia, że ​​Pomorze jest tak atrakcyjne pod względem lokalizacji, infrastruktury, dostępności talentów i stylu życia.

Raport opisuje najbardziej rozwijające się obecnie procesy w sektorze BSS, liczbę języków używanych w centrach, kraje pochodzenia inwestycji i oczywiście samą kompozycję sektora. Spośród 158 centrów funkcjonujących w Trójmieście 64% to centra IT oraz R&D, które łącznie zatrudniają ponad 51% pracowników tego sektora.

Według raportu rok 2019 był kamieniem milowym dla BSS. W tym właśnie roku przekroczono rekordową liczbę 30 000 osób zatrudnionych w sektorze. Ten pięciokrotny wzrost w porównaniu z 2011 r. sprawia, iż ​​jest to faktycznie siła napędowa gospodarki regionu. Co ma też coraz większy wpływ na wizerunek samego sektora. Usługi stanowią również jeden z filarów międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. W kontekście potrzeby przekształceń zgodnie z paradygmatem Przemysłu 4.0 rola tego sektora jest już znacząca i może dalej rosnąć.

„Mimo pandemii 2019/2020 był okresem powrotu do tempa wzrostu, reinwestycji i oczywiście nowych inwestycji. Wprowadziliśmy w tym czasie 6 nowych inwestycji, a także wspieraliśmy wiele reinwestycji. W roku 2019 Invest in Pomerania zrealizowała swoją setną udaną inwestycję w regionie, spośród których większość dotyczyła sektora BSS ”- mówi Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Pomerania

Raport skierowany do wszystkich zainteresowanych sektorem. Wskazuje także czynniki zwiększające atrakcyjność regionu. Są nimi przede wszystkim dostępność talentów, dalszy rozwój infrastruktury, dostępność powierzchni biurowych i mieszkaniowych, oczywiście, jakość życia i wsparcie publiczne oferowane przez Invest in Pomerania.

Raport jest dostępny do pobrania pod adresem www.investinpomerania.pl

O Invest in Pomerania

Raport został przygotowany przez ekspertów Invest in Pomerania funkcjonujących w strukturach Agencji Rozwoju Pomorza. Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

fot. Sol Marina, Gdańsk / Dekpol